Monumenten & Herbestemming 2018-04-20T13:29:11+00:00

Monumenten & Herbestemming

Het Steunpunt gaat met het programma ‘Monumenten & Herbestemming’ de leegstand en het verval van gebouwd monumentaal erfgoed in Noord-Holland tegen. Zij initieert de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf, maar ook het omringende gebied een impuls.

In mei 2017 werd de Fronik Buurtboerderij gekozen als de herbestemmingsopgave voor dat jaar. Hieruit volgde de expertmeeting, waarbij de het project werd begeleid door een team experts, met als doel tot een succesvolle herbestemming te komen.

Daarnaast organiseerde het Steunpunt op twee geselecteerde locaties (het NERA-gebouw en gemaal De Poel) twee kleinere expertmeetings, waarbij verschillende ontwerpende en creatieve disciplines, ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereerden. De vragen die bij de gemeente spelen rondom herbestemming, vormden daarbij het uitgangspunt.

Op 12 oktober 2017 werd de Dag van de Herbestemming georganiseerd, met het thema ‘Eigenaarschap – in de dynamiek van herbestemmen’, waarbij verschillende actuele herbestemmingsthema’s in Noord-Holland aan de hand van inspirerende lezingen, presentaties en werksessies werden behandeld, om het bewustzijn van de waarde van erfgoed te vergroten en de betrokkenheid en samenwerking bij herbestemming te versterken.

Kijk voor alle informatie over de specifieke programmaonderdelen in de onderstaande submenu’s. Het volledige programma voor 2018 volgt binnenkort.

Voorbeeldprojecten

Herbestemming

Dag van de

Herbestemming

Expertmeetings

Herbestemming

Loods

Herbestemming

Tags

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

Noord-Holland wil energietransitie versnellen

Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...