Cultuurlandschap 2018-05-22T14:48:58+00:00

Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent specifieke structuurdragers (waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz.) die gemeentegrenzen overschrijden. Bij de ontwikkeling van de waardevolle landschappelijke structuren is gedegen kennis nodig en aandacht voor zorgvuldigheid in het proces.

Het stimuleren van gemeenten om bij ontwikkelingen het landschap integraal te benaderen, is noodzakelijk met het oog op de Omgevingswet. Het doel is hierbij ook aandacht te geven aan economische en/of maatschappelijke potenties van de structuurdragers.

Het is de bedoeling om gemeenten ondersteuning te bieden bij het beschermen van wat moet (op regionaal en lokaal niveau) en te inspireren waar kan.

Expedities

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

Karrensporen in een hypermoderne woonwijk

De 17de-eeuwse Middenweg vormt de ruggengraat van Heerhugowaard. Als een relict uit een ver verleden steekt de weg diagonaal door de energieneutrale woonwijk Stad van de Zon...

Tags