Archeologie 2018-05-22T16:51:29+00:00

Archeologie

In de afgelopen jaren is de rol van de provincie ten opzichte van het archeologische beleid van de gemeenten veranderd. De provincie schrijft in haar cultuurbeleid dat archeologie als ondergrond een belangrijk onderdeel is van ons waardevolle cultuurlandschap.

De zorg voor archeologisch erfgoed in de bodem ligt echter bij gemeenten, welke vrij zijn om het archeologiebeleid binnen de wettelijke kaders vorm te geven. De provincie wil geen dwingend beleid, maar gemeenten inspireren, informeren en enthousiasmeren voor het archeologisch erfgoed.

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie geeft  informatie over de aanwezigheid van archeologische waarden en benadrukt welke rol deze waarden kunnen spelen binnen ontwikkelingen en bij het vergroten van ruimtelijke kwaliteit.

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (en in de bijbehorende Informatiekaart uit 2010), zijn 10 gebieden aangewezen met een groot archeologisch belang: Texel (pleistocene deel de Hooge Berg), Wieringen, Noordelijk duingebied, Zuidelijk duingebied, Oer-IJ, West-Friesland, Waterland, Vechtstreek, Gooi en Waddenzee bij Texel.

Hieronder ziet u de programmaonderdelen waar het steunpunt zich mee bezig houdt.

Archeologie regio’s

Archeoglossy

Archeologiedagen

Beleidskaarten

Protocollen

Tags

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

Archeologie voor gemeenten

"Zo’n 3.000 jaar geleden hakte hier iemand hout en stookte een vuurtje. De prehistorie lijkt even heel dichtbij."