Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.