Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

De Handreiking gemeentelijke monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.