Rosanne Bruinsma

Projectmedewerker erfgoed
Telefoon: 072 520 44 59
E-mail: r.bruinsma@mooinoord-holland.nl

Over Rosanne

Rosanne Bruinsma is projectmedewerker Erfgoed voor MOOI Noord-Holland en coördineert voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland met name de activiteiten rond de thema’s ‘Duurzaamheid’ en ‘Stolpen’. Rosanne houdt zich daarnaast bezig met de Netwerkbijeenkomsten en de website.