Reinier Mees

Reinier Mees

Erfgoedteam | gebouwd erfgoed | erfgoedmagazine ode
Telefoon: 072 520 44 59
Mobiel: 06 156 013 67
E-mail: r.mees@mooinoord-holland.nl

Over Reinier

Reinier Mees is beleidsadviseur Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.  Als coördinator is hij verantwoordelijk voor het programmaonderdeel ‘Monumenten & Herbestemming’.