Protocollen

Veel gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van standaardteksten voor beleidsplannen. Daarnaast zijn er vragen over welke stappen moeten worden genomen in de archeologische besluitvorming en is er behoefte aan een specifieke instructie over de omgang met archeologisch erfgoed.

Het Steunpunt levert die ondersteuning door protocollen voor en mét gemeenten op te stellen. Daarnaast worden ter inspiratie ook leidraden, flyers en ander materiaal ontwikkeld. Hierbij wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van informatie die elders beschikbaar is gesteld bijvoorbeeld binnen het project Archeologie voor Gemeenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Waar nodig, wordt reeds beschikbare informatie geïntegreerd of toegesneden op de specifieke Noord-Hollandse situatie.