Over ons 2018-04-03T14:17:15+00:00

Over ons

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland heeft als doel om Noord-Hollandse gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.


Het Steunpunt Monumenten en Archeologie is een samenwerkingsverband tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF. Op verzoek van de Provincie Noord-Holland werken zij samen om de komende jaren invulling aan het Steunpunt te geven. U kunt bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. U kunt ook vragen stellen over herbestemming, cultuurlandschap, cultuurhistorie in de omgevingswet, beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren, ruimtelijke ordening en nog veel meer: We helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen van de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties.

  • We ontwikkelen en delen kennis over de cultuurhistorie die zo sterk bijdraagt aan de identiteit van uw gemeente;
  • We bieden inspiratie door middel van goede voorbeelden en instrumenten om cultuurhistorie goed in de ruimtelijke ordening te verankeren;
  • We organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen, te netwerken en ervaringen en verhalen te delen;
  • We agenderen actuele vraagstukken in de erfgoedsector;
  • We helpen bij het formuleren van de thema’s die ten grondslag liggen aan uw gemeentelijke Omgevingsvisie.
  • Het eerste uur erfgoedadvies is altijd gratis voor Noord-Hollandse gemeenten.

Het Steunpunt wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksoverheid.

Tags