Kennisbank 

 

Op deze pagina vindt u verschillende stukken met nieuws, informatie, beleid en dossiers over zowel archeologie, cultuurlandschap en monumenten.

2022-09-29T14:59:41+02:00

Archeologie op tafel!

Tijdige en logische inpassing van archeologie is mogelijk als we er vroeg aan beginnen. Maar hoe? Door bij intaketafels, omgevingstafels én in de gemeentelijke adviescommissie archeologie ter tafel te brengen voeg je tijdsdiepte toe aan ontwikkelingen. Wij schreven een blog.

2022-08-22T15:19:35+02:00

Basisdocument Zuidelijk Duingebied

Wie denkt dat het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal uitsluitend rust en ruimte te bieden heeft, komt voor een verrassing te staan. Het gebied is al duizenden jaren intensief bewoond door de mens. Lees er alles over in het Basisdocument Zuidelijk Duingebied.

2022-08-22T15:24:59+02:00

Basisdocument Wieringen

Wieringen is een van de weinige plekken in Noord-Holland waar de oudste perioden aan de oppervlakte liggen. De vroegste vondsten kunnen worden herleidt naar 15.000 jaar geleden. Lees er alles over in het Basisdocument Wieringen.

2022-08-22T15:25:27+02:00

Basisdocument Waterland

Het Waterland is een oer-Hollands landschap gevuld met veenweiden en polders. Tijdens de Middeleeuwen is het gebied compleet ontgonnen, wat een enorme landbouwproductie mogelijk maakte. Lees er alles over in het Basisdocument Waterland.

2022-08-22T15:22:03+02:00

Basisdocument Gooi en Vechtstreek

Op diverse plekken in het Gooi zijn bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan. Vooral Hilversum en omgeving spant daarbij de kroon: uit álle bewoningsfases – van Paleolithicum tot heden – zijn vondsten gedaan die wijzen op menselijke activiteit en bewoning. Lees alles over deze unieke bevindingen in het Basisdocument Gooi en Vechtstreek.

2022-07-25T15:10:42+02:00

Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

Op woensdag 22 juni 2022 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam wederom in de open lucht plaats. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan het prijswinnende Bijzonder Provinciaal Landschap de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel, waar thema’s als klimaatadaptatie, gebouwd erfgoed en (Joods) funerair erfgoed samen komen. We stonden op verschillende plekken stil bij actuele ontwikkelingen in het landschap en wat die betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

2022-09-01T16:47:34+02:00

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

2022-07-12T10:12:13+02:00

Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

2022-09-01T16:17:03+02:00

Ode 3

Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg. De derde editie van ode is nu digitaal beschikbaar.

2022-07-06T19:00:46+02:00

Terugblik: Landschapstalks 2022

De zonovergoten Landschapstalks 2022 waren een succes. In de laatste week van april bezochten het Steunpunt  Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Ode aan het Landschap NH vier bijzondere plekken. Op deze plekken van ontwikkeling voerden we discussie en vierden we het landschap.

2022-05-23T14:54:54+02:00

Help, een nieuwe bestuurder!

Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De portefeuilles worden nu verdeeld, waaronder cultureel erfgoed. Niet alle bestuurders hebben evenveel ervaring of affiniteit hiermee. Hoe zorg je er als erfgoedambtenaar voor dat een bestuurder snel vertrouwd raakt en hoe help je de ambities te verwezenlijken?

2022-04-14T10:50:02+02:00

Basisdocument Oer-IJ

De gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen maken deel uit van het bijzondere archeologiegebied het Oer-IJ. Onder de groene weiden gaat een bijzonder archeologiegebied schuil vol archeologische sporen van bedrijvigheid, watermanagement, strijd en religie. Lees er alles over in het Basisdocument Oer-IJ.

2022-03-22T16:37:42+01:00

Verslag Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

Het behouden van archeologische vindplaatsen in situ, dus op de plek waar het ligt, is wat we het liefste willen. Zo blijft het ondergrondse erfgoed goed beschermd. Wat verstaan we onder behoud in situ, waar moeten we aan denken en wie is wanneer aan zet? Dit en meer bespraken we op 16 november in het Erfgoedteam.

2022-02-28T14:11:47+01:00

Verslag Digitaal Erfgoedloket vragenuur: tips voor het online delen van collecties

In het Digitaal Erfgoedloket stond erfgoed in digitale of gedigitaliseerde vorm centraal. In het laatste vragenuur was Mark Alphenaar van het Regionaal Archief Alkmaar te gast en bespraken we het online delen van collecties. Een digitale erfgoedcollectie wordt immers pas echt goed zichtbaar als publiek wordt bereikt. Hoe je dit aanpakt? Lees hier alle tips en trucs!

2022-03-01T17:38:55+01:00

Verslag Erfgoedteam: Schone schijn

Op 10 februari 2022 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst over de risico’s van esthetische ingrepen aan gevels. Twee experts vertelden over de eigen werkpraktijk en de situaties die zij aantreffen. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

2022-02-17T13:41:11+01:00

Erfgoedraad podcast: aflevering 1 met raadsleden Christian Pfeiffer en Meis de Jongh

Speciaal voor gemeenteraadsleden is er nu een podcast over cultureel erfgoed. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘erfgoed’? Wat kun je als raadslid of gemeenteraad doen voor het lokale erfgoed? En wat als je meer te weten wilt komen over erfgoed? Luister hier de podcast mét en vóór raadsleden! Nu te beluisteren, aflevering 1 met Christian Pfeiffer en Meis de Jongh.

2022-03-02T20:02:16+01:00

Samen slimmer

Duurzaamheid en inclusiviteit zijn belangrijk binnen het nieuwe provinciale erfgoedbeleid. Beide thema’s kunnen spanning opleveren maar gedeputeerde Zita Pels zoekt graag naar balans en nieuwe perspectieven. Ze is trots op het brede draagvlak voor erfgoed in Provinciale Staten. Een interview. 'En vaak ligt er dan ook een kans om het erfgoed mooier te maken. Dat noem ik samen slimmer.’

2022-09-05T13:54:13+02:00

Digitaal erfgoed: tips en trucs samengevat

Draagvlak voor erfgoed in de gemeente groeit als je het zichtbaar maakt en deelt, ook digitaal. Dat vraagt om gedigitaliseerde objecten, foto’s en documentatie uit mooie collecties. Hoe pak je het digitaliseren aan? Lees de tips in de folder ‘digitaal erfgoed’.

2022-01-25T18:53:24+01:00

Terugblik Kennissessie kleine windturbines in Noord-Holland

Samen met het RES en de provincie organiseerden we op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de Kennissessie kleine windturbines in Noord-Holland. Tijdens de kennissessie bespraken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering.

2021-12-20T13:56:49+01:00

Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

2022-01-05T22:36:40+01:00

Blog Renee: Monumentencongres 2021

Renee Stroomer is als erfgoedspecialist werkzaam bij het Steunpunt. Zij was net zoals veel vakgenoten aanwezig bij het Monumentencongres 2021. Renee luisterde naar keynote speaker Eric Luiten die opende met de vraag: "Wie is er vooral geïnteresseerd in de geschiedenis en wie in de toekomst?" Renee geeft ons antwoord!

2022-01-24T22:55:38+01:00

Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is bedoeld voor nieuwe erfgoedmedewerkers die het gemeentelijk erfgoedveld aan het verkennen zijn. Wij brengen starters in de erfgoedsector samen zodat zij ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Onze Syllabus 2021 is nu hier downloaden.

2022-01-04T02:52:58+01:00

Stroomdiagram verduurzaming monumenten

Het stroomdiagram 'Duurzaam monumentenwerk is maatwerk' biedt erfgoedadviseurs die bij of voor gemeenten werken, stapsgewijs overzicht over het verduurzamen van monumenten. In het stroomdiagram is dit proces in zeven stappen uiteengezet – van het verzamelen van basisinformatie tot en met de uitvoering en monitoring van de maatregelen.

2021-11-22T17:48:30+01:00

SCHATRIJK Oer-IJ

De gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen maken deel uit van het bijzondere archeologiegebied het Oer-IJ. Onder de groene weiden gaat een bijzonder archeologiegebied schuil vol archeologische sporen van bedrijvigheid, watermanagement, strijd en religie. Sporen en vondsten uit dat verleden komen aan bod in de zesde SCHATRIJK.

2021-09-23T09:45:55+02:00

Het effect van de coronacrisis op de erfgoedsector

Voorafgaand aan de werksessies voor het Economisch Herstel en Duurzaamheid Fonds (EHDF) zette het Steunpunt via de Noord-Hollandse gemeenten een enquête uit om een eerste indruk te krijgen van de problematiek en de behoeften. Dit zijn de resultaten.

2021-09-22T17:09:42+02:00

Het Digitaal Erfgoedloket legt nieuwe verbindingen

Goede en onafhankelijke toegang tot ons cultureel erfgoed is van groot belang. Erfgoedorganisaties beschikken over veel kennis van lokaal erfgoed. Een goede digitale ontsluiting hiervan helpt gemeenten bij hun erfgoedtaken. Het Digitaal Erfgoedloket ondersteunt bij het tonen en verbinden van digitaal erfgoed.

2022-08-29T15:00:14+02:00

Archeologische voorbeeldprojecten in 2021: Verleden in het heden

Ondergronds erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van onze cultuurhistorie. Doordat archeologie zich in de bodem bevindt, blijft dit erfgoed echter voor de meeste mensen verborgen. Het Steunpunt biedt daarom gemeenten een reeks voorbeeldprojecten aan ter inspiratie over inpassing van archeologie in de publieke ruimte.

2022-01-04T01:43:11+01:00

Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Haarlem

Op donderdag 24 juni 2021 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats in de open lucht. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan Haarlem: een gemeente waar op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap heel veel gebeurt.

2022-01-04T01:43:00+01:00

Verslag Erfgoedteam: Werkdruk bij de erfgoedambtenaar

In dit Erfgoedteam over de werkdruk bij de erfgoedambtenaar gingen wij in gesprek met erfgoedambtenaren van de verschillende gemeenten in Noord-Holland. Over de werkdruk die zij wel/niet ervaren en hoe zij een balans weten te vinden tussen de basistaken en de politieke waan van de dag.

2021-07-26T15:33:29+02:00

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

2022-03-02T18:20:29+01:00

Archeoroute Schokland

Als Nederlands eerste UNESCO werelderfgoed biedt Schokland een zeer uniek landschap met een rijke cultuurhistorie verscholen in de ondergrond. Om dit archeologische archief van Schokland tot leven te brengen, is de de Archeoroute in het leven geroepen.

2022-03-02T18:26:14+01:00

De Wateroffers

De Broekpolder is al voor decennia lang een thuis voor de mens. Aanwijzingen geven aan dat boeren uit de bronstijd al het land bewoonde rond 1700 voor onze jaartelling. De wateroffers brengen de huidige bewoners in contact met hun voorouders en verbindt hen met de hedendaagse wijk.

2021-06-30T10:12:42+02:00

Wijkpark de Vlaskamp

Een groot gedeelte van de Broekpolder te Heemskerk is aangewezen als archeologisch monument. Om dit monument te beschermen, is besloten om van dit deel een wijkpark te maken. De inspiratie voor de inrichting van park de Vlaskamp vindt zijn grondslag in het archeologisch verleden.

2022-06-28T04:06:37+02:00

De tweede ode

Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg. De tweede editie van ode is hier digitaal beschikbaar.

2021-12-16T03:35:27+01:00

Interieurwacht

Monumentenwacht Noord-Holland start dit jaar met de interieurwacht. In samenwerking met de Monumentenwacht Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant wordt gekeken hoe de interieurwacht het best kan worden ingericht om een eigenaar van het best mogelijke advies te kunnen voorzien en om interieurs vakkundig te kunnen onderzoeken.

2021-04-26T13:48:01+02:00

Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossingen en meerwaarde voor allerlei vraagstukken in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet meer alleen om de monumenten, maar ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context en de integratie met andere beleidsterreinen. De verschuiving van objectgericht naar breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag vinden in de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten.

2021-11-08T15:54:32+01:00

Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

2021-04-26T13:54:01+02:00

Cultureel erfgoed en de gebiedsbiografie

Gemeenten zijn verplicht het landschap en erfgoed integraal met andere beleidsterreinen op te nemen in de omgevingsvisie. Een aandachtspunt is dat het erfgoed daadwerkelijk in het verhaal wordt verweven en niet een losstaande paragraaf wordt. De gebiedsbiografie is een goede manier om de kernkwaliteiten in woord en beeld te vatten en te koppelen aan de gemeentelijke ambities.

2022-01-04T01:42:16+01:00

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en de coronacrisis

Omdat de provincie eigenaren en erfgoedinstellingen zo goed mogelijk wil kunnen ondersteunen met het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF), was het doel van deze Erfgoedteambijeenkomst om met erfgoedmedewerkers van Noord-Hollandse gemeenten hierover in gesprek te gaan.

2021-02-18T12:55:04+01:00

Versterken erfgoed en cultuur

De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken.

2021-02-18T12:46:03+01:00

Ode aan het landschap NH

De centrale doelstelling van het themajaar Ode aan het Landschap (2021) is het creëren van een structurele nieuwe kijk op en een herwaardering van het landschap. Hierin worden heden, verleden en de toekomst van het landschap voor het voetlicht gebracht. We vroegen Ellen Klaus van OdeaanNH om uiteen te zetten wat er dit jaar allemaal te gebeuren staat.

2021-02-18T15:07:06+01:00

Steunpunt publicaties in 2021

De komende maanden blijven afstand en de digitale wereld ons werk bepalen. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor andere zaken, zoals onderzoek en publicatie. In de eerste helft van 2021 kunnen jullie dan ook enkele publicaties van het Steunpunt verwachten. Onder andere verschijnen dit jaar onze tijdschriften Ode en Schatrijk.

2022-02-23T18:34:08+01:00

Verslag Rondetafelgesprek: Oer-IJ

Deze editie van het jaarlijkse Rondetafelgesprek over een van de provinciale archeologiegebieden was het Oer-IJ aan de beurt. De volgende vraag stond centraal tijdens de ditmaal digitale bijeenkomst: ‘Hoe zorg je ervoor dat erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ?’

2022-01-04T01:48:06+01:00

Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

Nederland staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’. Lees hier het verslag van het Erfgoedteam van 10 december 2020 over dit onderwerp.

2021-04-26T18:20:39+02:00

Masterclass: Dakbedekking en goten

Kijk hier de masterclass van 9 november 2020 over dakbedekking en goten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

2020-12-10T09:32:06+01:00

Verslag Erfgoedteam: Groen erfgoed

Wanneer kies je als gemeente voor het beschermen van groen erfgoed en wat zijn in dat geval de mogelijkheden? Twee sprekers lieten tijdens het Erfgoedteam vanuit hun verschillende invalshoeken zien hoe groen erfgoed behouden kan blijven. Lees hier het verslag.

2022-08-22T15:31:13+02:00

SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

Het Gooi en de Vechtstreek zijn twee gebieden met prachtige landschappen. Maar de beide regio’s bevatten ook verborgen schatten: archeologische sporen en vondsten. Ze vertellen een deel van de geschiedenis van Noord-Holland, en zijn daarom aangewezen als provinciaal archeologiegebied.

2020-11-23T10:34:11+01:00

Kiezen voor nieuwe energie én ondergronds erfgoed: hoe doe je dat?

Is er in jouw gemeente ook al aandacht voor de concept-RES? Mooi! Want voor de toekomst van onze planeet is snelheid bij de energietransitie geboden. Maar laten we in onze haast om ‘van het gas af te gaan’, het ondergrondse erfgoed niet vergeten. Kies voor toekomst én verleden. Hoe je dat doet? Onze tip: maak vooraf een risico-inventarisatie, begin hierbij bij de A van Archeologie, weeg de belangen en kies bewust.

2022-01-04T01:41:47+01:00

Verduurzaming van een monument

Steeds meer mensen streven naar een duurzame leefstijl en daar hoort een duurzame woning en werkplek bij. Dit geldt ook voor monumenteneigenaren. Zij staan voor een extra uitdaging, want hoe maak je een monument duurzaam en behoud je tegelijk het bijzondere karakter? Voor gemeenten is het de vraag hoe een verduurzaming van een monument het beste begeleid kan worden.

2020-11-18T15:03:28+01:00

De naoorlogse school als aantrekkelijk erfgoed

Duizenden naoorlogse schoolgebouwen dreigen te worden gesloopt. Dat is ongewenst, want zo gaat waardevol onderwijserfgoed verloren. Het is ook onnodig. Deze jong historische scholen kunnen uitstekend worden aangepast aan het gebruik van de toekomst. ‘De Molenwiek Dalton’ in Haarlem laat zien hoe het kan.

2022-01-04T01:41:29+01:00

Stolpenwijzer

Ga je een stolp kopen, verbouwen, restaureren, verduurzamen of herbestemmen? In dit artikel tref je informatie aan over verschillende zaken waar je mee te maken kunt krijgen, zoals financiering, vergunningen en planologie, archeologie, architectuur en erf, cultuurhistorie, subsidies, verduurzaming en bouwtechnische vraagstukken.

2020-11-12T12:29:24+01:00

Verduurzamende beleidsinstrumenten

Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

2021-08-17T16:31:36+02:00

Uit de provincie: Digitaal erfgoedcoach Noord-Holland

De Noord-Hollandse digitaal erfgoedcoach is toegankelijk voor medewerkers van erfgoedinstellingen (vrijwilligers en betaald) uit alle sectoren: archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV. Ze geeft kosteloos advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van digitalisering en gedigitaliseerde collecties, maar ook bij het aanvragen van subsidies.

2022-01-18T00:09:27+01:00

Zonneveld Eemnes: als een kamer in het landschap

Het zonneveld ligt in het zuiden van gemeente Eemnes, in de oksel van de A1 en de A27. Het driehoekige gebied wordt – met de houtwal langs de Eikenlaan aan de noordzijde, de lintbebouwing van de Wakkerendijk aan de oostzijde en de rijkswegen langs de zuidzijde – duidelijk afgebakend. In 2018 werd het zonneveld, dat in samenwerking met de grondeigenaar werd gerealiseerd door KiesZon, officieel geopend.

2020-07-22T11:29:43+02:00

De VraagBaak

In de LinkedIn groep 'Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving' delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. In deze nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet.

2020-06-26T20:52:05+02:00

De ‘Faro-benadering’ van erfgoed

Bij twee bijzondere projecten is sprake van een ‘Faro benadering’, want ze gaan over het maatschappelijke belang van erfgoed. Het erfgoed is de aanleiding tot samenzijn en draagt hierdoor bij aan het sociale welzijn van de betrokkenen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het erfgoed en dragen in belangrijke mate bij aan het voortbestaan ervan.

2020-07-14T11:05:24+02:00

De waarde van waardering

Ruimtelijke transformaties gaan niet alleen over veranderingen in de ruimtelijke omgeving; ze betekenen ook een verandering in de geschiedenis, de verhalen, betekenissen en de waardering van een plek. Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van visies, die uiteindelijk leiden tot ruimtelijke plannen, die verhalen te kennen en te weten waar inwoners waarde aan hechten.

2020-07-14T11:07:33+02:00

Erfgoed en participatie, echt mensenwerk

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Met hun grote lokale kennis en netwerken zullen erfgoedverenigingen naar verwachting dan ook meer betrokken worden bij ruimtelijke plannen. We vroegen Jaap Verschoor hoe hij tegen die verantwoordelijkheid van erfgoedverenigingen aankijkt.

2021-04-26T18:21:30+02:00

De ErfgoedRaad

De ErfgoedRaad is een informatieve talkshow voor Staten- en raadsleden over erfgoed in Noord-Holland. Dit programma illustreert de meerwaarde van erfgoed voor andere opgaven aan de hand van vijf actuele voorbeelden.

2020-06-22T16:16:30+02:00

Handreiking provinciale monumenten

De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

2020-06-10T14:59:17+02:00

Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

Op woensdag 27 mei organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst Verduurzaming van Wederopbouwwijken. Er was een grote hoeveelheid deelnemers, waaronder ook gemeentelijk ambtenaren buiten de provincie Noord-Holland en medewerkers van woningbouwcorporaties. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

2022-06-28T04:02:35+02:00

Ode

Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg.

2020-05-07T14:39:39+02:00

Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

Het is nog steeds mogelijk een aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering kerkenvisies. De deadline voor de septembercirculaire is 15 juni. Klik op de link voor meer informatie en uitleg over het belang van een kerkenvisie, juist in deze tijd.

2020-05-07T10:00:55+02:00

Het Steunpunt in tijden van Corona

Ook het Steunpunt moest even schakelen om het werk zo goed mogelijk voort te kunnen zetten. In dit artikel vertellen we hoe we dat doen en reiken we verdere informatie aan voor organisaties en particulieren die met erfgoed te maken hebben. Ambtenaren wordt gevraagd te inventariseren wat de gevolgen voor het erfgoed zijn in hun gemeente. Laat het ons weten!

2020-05-08T12:06:05+02:00

Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.

2020-05-12T13:48:54+02:00

Provinciale monumenten: procedures en beleid

De afgelopen jaren is de provinciale monumentenlijst herijkt. Ter vervolg worden momenteel alle redengevende omschrijvingen geactualiseerd. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Om onduidelijkheid rond de vergunningverlening te voorkomen werkt het Steunpunt aan een handout over het vigerende beleid en de geldende procedure.

2020-05-06T16:57:25+02:00

Evaluatie Erfgoedwet en archeologie in gang gezet

Op dit moment worden de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet geëvalueerd. De evaluatie vindt vervroegd plaats door een motie van SP-Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij maakte zich zorgen over de uitwerking van de wet op met name de archeologie. Zo vroeg ze onder meer aandacht voor deskundigheid en capaciteit bij gemeenten. Lees er hier meer over.

2022-01-04T01:40:17+01:00

Verslag Netwerkbijeenkomst Hilversum

Op 12 maart 2020 organiseerden we de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar in Hilversum. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

2020-02-24T10:49:51+01:00

Verslag Erfgoedteam: Wat behouden we eigenlijk?

Op donderdag 6 februari 2020 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst 'Wat behouden we eigenlijk?'. Aanleiding hiervoor was het toenemende aantal vragen over de mogelijke vormen van bescherming van gebouwd erfgoed. Het doel was om inzicht te geven in de bestaande beschermingsvormen en met actuele casussen van de gemeente Alkmaar en Haarlemmermeer te onderzoeken hoe specifieke erfgoedwaarden het best beschermt kunnen worden.

2020-02-20T14:45:14+01:00

Met archeologie meer omgevingskwaliteit

Meer omgevingskwaliteit met archeologie? Ja graag, maar hoe dan? We interviewen kennisdragers over wat zij zien als belangrijke punten en methoden. Maar ook de kennisvragers komen aan bod, net zoals verschillende visies op het onderwerp. Ben jij ook (al) aan de slag met archeologie binnen het omgevingsbeleid? Of heb je een vraag? Laat het ons weten. Hier onder hebben we al een paar algemene punten aangestipt. Denk en praat mee!

2020-02-20T12:06:57+01:00

Archeologie geeft je een warm gevoel!

Weg met het aardgas, lang leve de aardwarmte! Een positieve ontwikkeling voor de toekomst van onze planeet. Minder aardgas, minder CO2 en daardoor uiteindelijk minder broeikaseffect. Tegelijkertijd bestaan er ook zorgen. Zorgen dat we in ons nobele streven om de planeet te redden en daarmee onze toekomst, te weinig oog hebben voor het verleden.

2020-02-19T11:07:36+01:00

Beleid op de Westfriese Omringdijk

Ondanks de vele initiatieven en de bekendheid van de Westfriese Omringdijk zijn de monumentale kwaliteiten van de dijk niet altijd goed geborgd in beleid en is de dijk ook niet altijd goed beleefbaar. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland ging samen met het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten op zoek naar oplossingen.

2020-02-20T14:36:50+01:00

Provinciale stolpenstructuren in het omgevingsplan: wat en hoe ?

De stolpboerderij is misschien wel de meest kenmerkende gebouwtype van onze provincie. Maar stolpboerderijen staan nooit op zichzelf. De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie heeft voor het eerst stolpenstructuren benoemd, omschreven en planologisch verankerd. Maar waar hebben we het dan over en wat moeten gemeenten daarmee? Het Steunpunt ontwikkelde een filmpje over stolpenstructuren en schreef een artikel om gemeenten op weg te helpen.

2022-01-04T01:39:54+01:00

Verslag Netwerkbijeenkomst Alkmaar

Op 11 februari 2020 organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomst van het jaar in Alkmaar. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

2022-01-04T02:40:59+01:00

Herbestemming: Badhuis Dudok – Hilversum

Ruim een halve eeuw badderden inwoners van Hilversum in het badhuis aan de Meidoornstraat. Nadat de vraag naar badhuizen verminderde bleek het uiteindelijk niet mogelijk om het openbare karakter te bewaren. Recent kreeg het rijksmonument een nieuwe bestemming door een particulier initiatief dat tot de verbeelding spreekt. Wie wil er nu niet wonen in een badhuis dat is ontworpen door Dudok?

2022-01-04T01:39:27+01:00

Stolpenstructuren in het omgevingsplan

Gemeenten spelen een centrale rol bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen. Dit artikel richt zich op de ruimtelijke verankering van de stolpenstructuren. De onderzochte methodes kunnen echter ook toepasbaar zijn op andere ruimtelijke structuren, zoals dijken, militaire stellingen, wegen van historische waarde en beschermde stads- of dorpsgezichten.

2020-01-23T12:08:02+01:00

Erfgoedteam: Ambacht en innovatie

De laatste tijd worden veel innovatieve technieken ontwikkeld is kunnen worden ingezet bij restauratie van erfgoed. Welke kansen bieden deze nieuwe technieken en wat hebben ze voor gevolgen voor de authenticiteit van een monument als details en materiaal straks niet meer te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke? Hoever wil of mag je gaan? Over dit en meer discussieerde we met het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

2020-01-21T16:39:00+01:00

Erfgoedteam: De toekomst van de historische openbare ruimte

Gemeenten weten over het algemeen veel van de gebouwde monumenten en de historische stadsontwikkeling. Over hoe de openbare ruimte zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld is veel minder bekend. Onderzoek naar de nog aanwezige cultuurhistorische waarden zou als inspiratiebron voor de toekomstige inrichting kunnen dienen. Doel van deze Erfgoedteam was Noord-Hollandse gemeenten in deze verkenning te inspireren.

2022-01-04T02:41:12+01:00

Herbestemming: Logementsgebouw – Huisduinen

Als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling zou het ‘Logement Duitse Officieren’ aanvankelijk tot appartementencomplex worden herbestemd. Uiteindelijk heeft het gebouw een museumfunctie gekregen: recent opende het Atlantikwall Centrum haar deuren. Visie en vasthoudendheid van de bedenkers veranderden de koers van een herbestemming.

2022-01-04T02:41:42+01:00

Herbestemming: Brugwachtershuisjes – Amsterdam

Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen achttien Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel – tien andere worden er nog opgeleverd. De complexe herbestemming is een verhaal over enthousiaste samenwerking en woekeren met vierkante centimeters. En vooral over liefde voor ons culturele erfgoed.

2022-01-04T02:41:54+01:00

Herbestemming: Grote Kerk – Hoorn

Al dertig jaar lang staat de Grote Kerk ‘in de weg’, middenin het centrum van Hoorn. Nu wordt het gesloten en ietwat bedompte gebouw getransformeerd tot een open en gastvrije plek: een hotel, restaurants en mogelijk een bierbrouwer en kaasmakerij moeten het plein weer tot leven wekken.

2022-01-04T02:42:04+01:00

Herbestemming: Transformatorbunker – Schagen

Liggend tussen McDonalds en een bioscoop was de transformatorbunker lange tijd een vreemde eend in de bijt. De bunker stond decennia lang leeg; een mistroostige herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Nu is één van de somberste plekken van Schagen veranderd in één van de leukste.

2022-01-04T02:42:12+01:00

Herbestemming: De Hoeksteen – Uithoorn

De kerk van Rietveld was altijd al de ‘hoeksteen van de buurt’. Letterlijk, als kubusvormig gebouw op de hoek van het water. Maar vooral figuurlijk, als een wereld in het klein: een kerk, theater, crèche en later bibliotheek. En straks met een filmzaal en brouwerij waar je zo kan binnenlopen. ‘Iedereen heeft wel iets met de Hoeksteen.’

2022-01-04T02:13:13+01:00

Herbestemming: Mariatoren – Hoorn

Vakantie vieren en tegelijk een steentje bijdragen aan de zorg voor erfgoed. Dit is het uitgangspunt van de monument-en-bed-locaties van Vereniging Hendrick de Keyser. Ook de Mariatoren in Hoorn werd in 2015 omgebouwd tot een van deze onalledaagse overnachtingsplekken.

2020-01-23T13:37:03+01:00

Erfgoedteam: Houtbouw

Op woensdag 4 september verzamelde het Erfgoedteam bij molen De Paauw in Assendelft om het te hebben over houtbouw. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

2019-11-27T14:55:36+01:00

Interview Odile Rasch

We vroegen Odile Rasch, programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord, hoe er in de RES’en wordt omgegaan met archeologie en cultuurlandschap. Lees hier het interview.

2019-11-27T16:11:58+01:00

Een ‘to-do-lijstje’ voor erfgoed en de Omgevingswet

In het overgangsrecht is opgenomen dat als een gemeente in 2021 nog geen omgevingsplan heeft, de geldende planregimes zullen worden samengevoegd en tot uiterlijk 2029 van kracht blijven. Maar niet alle regels met betrekking tot erfgoed vallen automatisch onder het overgangsrecht. Wat moeten gemeenten vóór 2021 hebben geregeld? We zetten het voor je op een rijtje en geven uitleg over het overgangsrecht.

2019-11-29T08:32:38+01:00

Verslag Community Archaeology

Op dinsdag 5 november organiseerden we de bijeenkomst Community Archaeology. Tijdens deze bijeenkomst werd verteld en gediscussieerd over de mogelijkheden om archeologie breder binnen gemeenten in te zetten. Lees hier het verslag.

2019-11-11T15:23:12+01:00

Voorbeelden zonneveldenbeleid

Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

2019-10-16T10:24:34+02:00

Impressie Excursie zonneweides

Op 3 september 2019 organiseerde het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een excursie langs verscheidene zonneweides. Bekijk hier de lessons learned en een foto-impressie.

2019-10-09T13:45:37+02:00

Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium

Op 12 september organiseerde het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland samen met provincie Noord-Holland en de RCE het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium. Dit is de impressie en u vindt hier de presentaties terug van de sprekers.

2019-09-05T12:26:20+02:00

Het Steunpunt in de afgelopen maanden

In de maanden voor de zomer organiseerde het Steunpunt verschillende evenementen. Het waren enerverende maanden en we kunnen ons voorstellen dat u niet alles heeft kunnen bijwonen. Daarom hierbij een terugblik.

2019-09-05T12:48:33+02:00

Loketvragen geanalyseerd

Het loket van het Steunpunt is al enkele jaren via de website, email en telefoon bereikbaar voor vragen. Het is in die tijd uitgegroeid tot vaste vraagbaak voor ambtenaren, maar ook voor bedrijven en particulieren. Tijd voor een analyse.

2019-09-05T10:16:59+02:00

Visie op religieus erfgoed

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? In dit artikel geeft Frank Strolenberg (RCE) achtergrondinformatie over het religieuze landschap van Noord-Holland en beschrijft hij wat de nationale kerkenaanpak zou kunnen betekenen voor gemeenten en kerkeigenaren.

2019-09-05T15:36:54+02:00

Community Archaeology

Het verleden is van iedereen en de moeite waard om te leren kennen. Archeologen zoeken daarom naar manieren waarop ze hun kennis over dat verleden kunnen delen en er zoveel mogelijk mensen bij kunnen betrekken. Vanuit die gedachte is community archaeology ontstaan.

2019-09-05T12:46:06+02:00

Interview Zita Pels

We vroegen gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) wat erfgoed voor haar betekent en wat de komende jaren de belangrijkste erfgoed-opgaven zijn. Lees hier het interview.

2021-08-03T15:51:33+02:00

Archeoglossy Zuidelijk Duingebied

Het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal blijkt al duizenden jaren intensief door mensen bewoond te worden. De prachtige en intrigerende voorwerpen die onze voorouders gebruikten en de sporen die ze nalieten in het Zuidelijk Duingebied staan centraal in de vierde uitgave van SCHATRIJK.

2019-05-24T12:42:02+02:00

Bouwhistorisch onderzoek

Om het draagvlak voor de bescherming van monumentale objecten te vergroten, helpt het als er voldoende kennis van het pand of gebied beschikbaar is. Met dit artikel willen we de (monumenten)ambtenaar aanknopingspunten bieden bij de inspanning om erfgoed in de gemeente te beschermen.

2019-05-23T15:08:54+02:00

Loket op maat

Ook in 2019 komen medewerkers van het Steunpunt bij gemeenten ‘thuis’. Via ‘Loket op Maat’ vindt een informeel gesprek plaats tussen de ambtenaar die erfgoed in zijn of haar takenpakket heeft, en het Steunpunt.

2019-05-23T10:35:23+02:00

Duurzaam Erfgoed Congres 2019

Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 2019 gaan wij met overheden, architecten, erfgoedprofessionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers opzoek naar antwoorden op de vraag wat onze ambities zijn op het vlak van duurzaamheid.

2019-05-22T15:22:10+02:00

Brandveiligheid van cultureel erfgoed

Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame – én twee recente kerkbranden in de provincie – vroegen we Brandweer Amsterdam Amstelland in hoeverre wij bang moeten zijn dat ons (brandbare) erfgoed in vlammen opgaat.

2019-05-22T14:41:16+02:00

Interview Steven Slabbers (PARK)

Per januari 2019 is Steven Slabbers in functie als onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. Nu hij een aantal maanden aan het werk is leek het ons een goed idee om te horen wat voor agenda hij heeft.

2019-09-04T15:55:28+02:00

De gebiedsbiografie in de praktijk

Een analyse van de praktische toepassing (als onderdeel van de omgevingsvisie) van het concept Biografie van het landschap. Met voorbeelden uit Stichtse Vecht en Haarlem.

2019-10-08T12:37:07+02:00

Kerkenvisies Noord-Holland

Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

2019-03-16T09:43:54+01:00

Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseerde het Steunpunt een verkiezingsdebat voor (aankomend) bestuurders over de relatie tussen erfgoed en grote maatschappelijke opgaven. Lees het korte verslag en bekijk de foto's.

2019-03-13T12:40:09+01:00

Zonne-energie en erfgoed

De RCE komt met een landelijke publicatie over zonne-energie en erfgoed. Lees hier het rapport, en ook wat het Steunpunt de afgelopen maanden met dit onderwerp heeft gedaan.

2019-03-11T12:30:38+01:00

Kanjerregeling voor grote rijksmonumenten

Er wordt €60 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie, verduurzaming en het toegankelijk(er) maken van grote rijksmonumenten. Mei 2019 wordt er meer informatie over de regeling bekend.

2019-02-19T11:20:43+01:00

Bodemdaling: een bedreiging voor de archeologie?

Archeologie, het vaak ongeziene erfgoed, is meestal geen thema wanneer er over bodemdaling wordt gesproken. Maar hoe terecht is dat? In hoeverre vormt bodemdaling een bedreiging voor de het ondergrondse archeologische erfgoed?

2019-02-12T09:37:08+01:00

Platform Archeologie in de duinen

In 2019 start het Steunpunt met het Platform Archeologie in de Duinen. Het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied zijn door de provincie aangewezen tot Provinciale Archeologiegebieden.

2018-12-18T16:53:43+01:00

Dakvrienden van Essent

Bent u eigenaar van een asbestdak in Nederland? Dan bent u vanaf 2024 verplicht om het asbest te verwijderen. Het dak asbestvrij maken en vervangen is een flinke investering. Essent kan u misschien helpen.

2022-01-04T02:24:53+01:00

Herbestemming: Ringersfabriek – Alkmaar

De chocoladefabriek van Ringers was een begrip, maar raakte letterlijk en figuurlijk uit beeld. Dankzij inspanningen van deskundigen staat het niet meer op de slooplijst, maar speelt het de hoofdrol in de omvangrijke gebiedstransformatie van het Ringerskwartier.

2021-08-03T15:52:03+02:00

Archeoglossy Noordelijk Duingebied

Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal staat centraal in de derde editie van SCHATRIJK. Belangrijke thema’s: de oorlog van 1799, de linie van Beverwijk, buitenplaatsen, de Atlantikwall en het archeologisch onderzoek op het Hoogoventerrein.

2019-02-19T11:21:42+01:00

Erfgoed in de Omgevingsvisie

Op dinsdag 16 oktober organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de cursus Erfgoed in de Omgevingsvisie, waar werd ingegaan op de integratie van erfgoed in de omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

2020-06-18T15:21:27+02:00

Natuurontwikkeling en archeologie

Op 18 oktober bediscussieerde het Erfgoedteam het thema ‘De combinatie tussen erfgoed- en natuurbeheer’. Natuurbeheer en erfgoed zitten elkaar soms in de weg. Hoe kunnen we deze twee thema’s combineren?

2019-02-13T12:44:51+01:00

Expertmeeting: Oer-IJ

Hoe kunnen we de kernwaarden en ruimtelijke kwaliteiten van het Oer-IJ gebied behouden en versterken? De uitkomsten van de inspiratiebijeenkomst over de toekomst van een van de oudste landschappen van Noord-Holland.

2019-02-11T16:14:12+01:00

Nationale Archeologiedagen

In het tweede weekend van oktober vond de 4e editie van de Nationale Archeologiedagen plaats. Maar liefst 55.000 mensen bezochten de vele evenementen in Nederland.

2018-12-19T15:26:06+01:00

Toolbox voor gemeenten

Inspiratie opdoen en informatie vergaren over het vergroenen een buurt of bedrijventerrein. Ontwikkeld door Groen Kapitaal en de provincie Noord-Holland.

2018-12-19T15:55:18+01:00

Beleidsbrief Erfgoed Telt gepubliceerd

In de Ministerraad is vandaag de beleidsbrief Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven behandeld. In de beleidsbrief gaat het kabinet specifieker in op het erfgoedbeleid en de betekenis van erfgoed voor de samenleving.

2021-08-03T15:52:50+02:00

Archeoglossy Wieringen

De glossy geeft een goed overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie in de regio, en dient als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers, en organisaties op het gebied van erfgoed, toerisme en recreatie.

2021-08-03T15:53:52+02:00

Archeoglossy Waterland

De glossy geeft een goed overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie in de regio, en dient als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers, en organisaties op het gebied van erfgoed, toerisme en recreatie.

2018-12-19T15:59:51+01:00

325 miljoen extra voor erfgoed

Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten.

2018-12-21T10:31:08+01:00

Bunkerdag 2018

Bunkerdag - Op zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur zijn de bunkers van Zeeland tot de Waddeneilanden voor één dag open!

2018-12-21T10:56:02+01:00

Noord-Holland wil energietransitie versnellen

Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk."

2018-12-21T11:01:02+01:00

De Dag van Fronik

"Monumenten zijn plekken waar mensen zich aan hechten en voor vechten, ze bieden ons verhalen en verbinding met de plek en elkaar."