Kaartviewer

In de kaartviewer van het Steunpunt vindt u verschillende kaartlagen over archeologie, monumenten en het landschap. Zo is in de kaartviewer bijvoorbeeld te zien welke rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten uw gemeente heeft, maar ook waar buitenplaatsen en stolpen staan. Deze gegevens kunnen vervolgens gecombineerd worden met basisgegevens als het Kadaster, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of een historische kaart. De kaartviewer is informatief, maar zou ook een basis kunnen vormen voor bijvoorbeeld een cultuurhistorische waardenkaart of ander onderzoek. Alle kaartlagen zijn namelijk als aparte bestanden te downloaden.

Veel kaartlagen zijn bestaande datasets die afkomstig zijn van verschillende partijen, zoals de provincie en de RCE. Daarnaast ontwikkelen we regelmatig nieuwe kaartlagen, al dan niet in samenwerking met andere partijen. De kaartlagen ‘Buitenplaatsen’ en ‘Stolpen’ zijn door het Steunpunt ontwikkeld. Mocht u zelf ideeën hebben voor themakaarten die ook nuttig kunnen zijn voor uw vakgenoten bij andere Noord-Hollandse gemeenten, of heeft u vragen of opmerkingen over de kaarten die nu al online staan, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Jeroen Zomer via het loket.

Naar de kaartviewer