Themabijeenkomst Erfgoedteam – Religieus erfgoed III

Laden Evenementen

Thema: Religieus erfgoed III – Niet alleen boven de grond

In het laatste deel van dit drieluik over religieus erfgoed komt de archeologie aan de orde.
Monica Dütting van het Steunpunt belicht religieuze gebruiken in het verleden en de sporen daarvan in het landschap en de ondergrond. Ze gaat daarbij kort in op de relatie met gebouwde monumenten. Ook aspecten waar gemeenten tegen aan kunnen lopen bij de bescherming van en omgang met het ondergrondse religieuze erfgoed, komen aan bod.
Gerlof Kloosterman van gemeente Heerhugowaard bespreekt de casus van het praalgraf van Brederode waarbij hij onder andere ingaat op de mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken bij het onderzoek, en wat daarbij komt kijken voor de erfgoedambtenaar.
Agneta de Hartog van gemeente Ouder-Amstel vertelt over archeologisch onderzoek op de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim en de inzet daarbij van de gemeente en de erfgoedambtenaar. Hierna is ruimte voor discussie.

Aansluitend vindt het Spreekuur plaats: mocht u een casus hebben op monumenten- of archeologiegebied, die u even wilt voorleggen aan leden van het Steunpunt, dan kunt u dat ter plekke doen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Keyserin, het naast de Keyserkerk gebouwde multifunctionele gebouw.
Tijdens de pauze is er tijd voor een kort bezoek aan de naastgelegen Keyserkerk, en zal er een korte toelichting plaats vinden op het archeologische onderzoek dat werd uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van de Keyserin.

PROGRAMMA
10:00 – 10:10 uur  Welkom en voorstelrondje. Marjorie Verhoek, voorzitter
10:10 – 10:30 uur  Religie onder onze voeten: archeologische sporen van religieuze gebruiken. Monica Dütting, Steunpunt M&A
10:30 – 11:00 uur  Fundament in zicht. Gerlof Kloosterman, gemeente Heerhugowaard
11:00 – 11:25 uur   Pauze met bezoek aan de Keyserkerk
11:25 – 11:40 uur   Casus Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim. Agneta de Hartog, gemeente Ouder-Amstel
11:40 – 12:00 uur  Gesprek en discussie

Organisatie Monica Dütting, telefoon 06 – 211 34 775 / 0251 – 674 666
Aanmelden via mail: m.dutting@nmferfgoed.nl
Volgende bijeenkomst Erfgoedteam vindt plaats op 16 mei 2018 van 10-12 uur met aansluitend Spreekuur.

(Beeld: Archeologie West-Friesland)

Meldt u hier aan voor deze bijeenkomst
Ga naar de bovenkant