Uitgesteld: Samen slimmer, integraal werken onder de Omgevingswet

Laden Evenementen

Samen slimmer, integraal werken onder de Omgevingswet

Wegens omstandigheden is deze bijeenkomst uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

De Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van alle aspecten van de fysieke leefomgeving en naar meer ruimte voor initiatieven. Professionals die bezig zijn met omgevingskwaliteit merken die veranderingen al in hun dagelijks werk. Ze worden steeds vaker gevraagd om de kernkwaliteiten van hun gemeente voor de omgevingsvisie te benoemen, mee te denken over de transformatiemogelijkheden van gebieden of om bij omgevingstafels de gebiedsgerichte kernkwaliteiten in te brengen.

Op donderdagmiddag 9 juni organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een bijeenkomst over de praktijk van integraal werken voor erfgoedexperts, stedenbouwkundigen, planologen en vergunningverleners die bezig zijn met transformatie van de bestaande omgeving.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee

14:00 uur De betekenis van de bestaande stad in gebiedsontwikkelingen – Frits Erdmann (Urhahn)

In gebiedsontwikkelingen is het steeds belangrijker om voort te bouwen op de identiteit van plekken. Frits Erdmann vertelt aan de hand van enkele projecten wat de betekenis is van de bestaande stad voor gebiedsgerichte ontwikkelingen en hoe je cultuurhistorische waarden integreert in stedenbouwkundige visies.

14.30 uur Van nee, tenzij naar ja, mits – Petra van Hartskamp (Making sense together)

De Omgevingswet is bovenal een cultuurverandering. Een belangrijk doel is de shift van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Met voorbeelden uit de praktijk gaat Petra van Hartskamp op interactieve wijze in gesprek wat deze omslag betekent voor het dagelijkse werk.

15.00 uur Werksessies

Deelnemers kunnen aan twee van onderstaande werksessies deelnemen:

Rondleiding over het Marineterrein

Het Marineterrein was tot 2015 gesloten voor het publiek vanwege zijn militaire functie. Sindsdien ontwikkelt het zich tot een nieuwe stadswijk met een community van innovatieve bedrijven. Tijdens deze deelsessie krijgen de deelnemers een rondleiding over het terrein.

Van nee, tenzij naar ja, mits. Tips en tools – Petra van Hartskamp

Hoe kun je in gesprekken de omslag maken ‘van nee, mits’ naar ‘ja, tenzij’? Met enkele oefeningen wordt ingegaan op wat een anticiperende houding vraagt en worden hiervoor concrete tools meegegeven.

Archeologie onder de Omgevingswet – Annika Blonk

Archeologie heeft een stevige wettelijke basis, maar hoe zorg je ervoor dat archeologische waarden vanaf het begin op de agenda staan en hoe kan je integraal onderdeel uitmaken van ontwikkelingen?

De omgevingsvisie in de praktijk – Titia van den Berg (Identity Consult)

Titia van den Berg was bij de SED verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsvisie. Tijdens deze werksessie staat centraal hoe verschillende specialismen in de omgevingsvisie worden samengebracht. Voorts wordt ingegaan op het belang van kernkwaliteiten omgevingsvisie als basis voor gebiedsgerichte ontwikkelingen.

16.00 uur Presentatie van het erfgoedtijdschrift ODE aan Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

16.30 uur Netwerkborrel

18.00 uur Einde

Deze bijeenkomst is nadrukkelijk ook bedoeld voor gemeenteambtenaren van de afdelingen stedenbouw en planologie. Stuur deze uitnodiging daarom gerust door naar je collega’s. In verband met een beperkt aantal deelnemers is aanmelden verplicht. Meld je dus snel aan.

Locatie

Pension Homeland, Gebouw 006 Marineterrein, Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam. Let op: Er is beperkt parkeergelegenheid rond het Marineterrein. De dichtstbijzijnde parkeergarage is onder het Muziekgebouw aan ’t IJ, vanaf daar is het een kwartiertje lopen. Met het openbaar vervoer vanaf Centraal station: tram 26, bus 43 of 22 (halte Kattenburgerstraat).

(Beeldverantwoording: Luchtfoto van het Marineterrein door Siebe Swart)

Ga naar de bovenkant