Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ

Laden Evenementen

Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ

Elk jaar belicht het Steunpunt Monumenten & Archeologie één of meerdere provinciale archeologiegebieden. Op 13 januari 2021 is het de beurt aan het Oer-IJ.

Dit evenement is inmiddels voorbij. Via deze [link] kunt u de opname bekijken.

Opzet
De thema’s Benutten, Beleven en Beleid worden tijdens het online Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ belicht. Drie sprekers vertellen over hun actuele projecten in relatie tot archeologisch erfgoed in de Oer-IJ regio. Na de presentaties volgt een paneldiscussie waarbij ook jullie vragen worden besproken. Tijdens deze digitale bijeenkomst staat de volgende vraag centraal:

Hoe zorg je ervoor dat erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ?

Archeologisch erfgoed
Archeologisch erfgoed kan van meerwaarde zijn voor zowel gemeenten als ontwikkelaars. Gemeenten zien zich voor grote opgaven gesteld: ontwikkelingen rondom woningbouw, vervoer, infrastructuur, energietransitie en de agrarische sector. Allen hebben een grote impact op de regio en het landschap. Ze raken aan verschillende beleidsvelden. Eén daarvan is erfgoed.

Integrale aanpak biedt kansen
Toch is het geen gegeven dat (archeologisch) erfgoed vroegtijdig wordt meegenomen in het proces van de integrale belangenafweging. Er liggen kansen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving bij behoud in én ex situ, voor vormgeving, beleving en publieksparticipatie. Bovendien zijn er binnen het Oer-IJ veel vrijwilligers actief op het gebied van (historisch) landschap en (archeologisch) erfgoed. Hun kennis en netwerken zijn belangrijk om de omgang met het erfgoed te borgen.

Stel gerust vragen – stuur ze vooraf op
Wij verzoeken je om eventuele vragen vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ’ naar info@steunpunterfgoednh.nl.

Programma

13:45-14:00 inloop

14:00-14:20 Welkom en introductie (Heleen van Londen, Universiteit van Amsterdam)

14:20-14:40 De archeologie van het Oer-IJ: inspiratiebron en kans bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (Rik de Visser, Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw)

14:40-15:00 Het Oer-IJ als archeologische schatkamer (Rob van Eerden, Provincie Noord-Holland)

15:00-15:10 Pauze

15:10-15:30 Sporen in de archeologie (Jerry Huisman, ProRail)

15:30-15:50 Paneldiscussie met gelegenheid tot vragen stellen

15:50-16:00 Afsluiting

Afbeelding: Reconstructie van een woonstalhuis in het Oer-IJ – Provincie Noord-Holland

Ga naar de bovenkant