Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

Laden Evenementen

Presentatie handreiking

Langs de kust van Holland liggen tal van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. In samenhang vormen ze een belangrijke cultuurhistorische structuur. Hoe borg je als gemeente de cultuurhistorische waarden van deze landgoederenzone in het omgevingsplan? Het Steunpunt en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben hiertoe – specifiek voor gemeenten in deze zone – een handreiking opgesteld.

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de handreiking op dinsdag 31 mei 2022 van 13.30 tot 17.00 uur.

We richten ons vooral op de samenhang van de buitenplaats met het omliggende landschap en de onderlinge samenhang tussen de buitenplaatsen. Zaken als de omgeving van het monument, de zichtlijnen, blikvelden en open ruimten spelen daarbij een belangrijke rol. Aangezien de landgoederenzone zich over meerdere gemeenten en twee provincies uitstrekt, is onderling overleg en afstemming van groot belang voor het borgen van de waarden van de zone als geheel. Tijdens deze bijeenkomst zal samenwerking van gemeenten op dit thema centraal staan.

Programma

  • Rondleiding door Kasteel Keukenhof
  • Inleiding op de handreiking
  • Werksessies aan de hand van 2 casussen

Kom uw licht opsteken en meld u hier aan.

(Beeldverantwoording: Steunpunt/Freepik)

Ga naar de bovenkant