Nationaal Monumentencongres 2021

Laden Evenementen

Deelsessie bij het Nationaal Monumenten Congres 2021

Tijdens het Nationaal Monumentencongres 2021 verzorgt het Steunpunt in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland een werksessie over ruimtelijke kwaliteit van landgoederen en de borging hiervan in het omgevingsplan:

Hoe kunnen cultuurhistorische waarden van landgoederen en buitenplaatsen geborgd worden in het omgevingsplan? Erfgoedhuis Zuid-Holland en Steunpunt Noord-Holland onderzoeken dit voor de evenwijdig aan de kust gelegen landgoederenzone en dagen jullie uit om hierover mee te denken. Na een inleiding over erfgoed in het omgevingsplan gaan we in ateliers aan de slag met vragen als: hoe vertaal je cultuurhistorische waarden naar een plan? Tot hoever reikt de omgeving van een monument? Hoe ga je om met clusters buitenplaatsen en verbindende elementen als trekvaarten of lanen? Hoe kan je beheerplannen als instrument gebruiken? We eindigen met een aantal tips en tricks. Iedereen met belangstelling kan deelnemen, ook als je (nog) niet bekend bent met omgevingsplannen.

Tickets

Je kunt deelnemen aan het congres en de deelsessie door de onderstaande link te volgen en tickets te bestellen.

Programma en tickets
Ga naar de bovenkant