Landschapstalks: Overstromingen in de polder

Laden Evenementen

Overstromingen in de polder

Hevige stortbuiten zijn het resultaat van de klimaatverandering. Extra voelbaar waren ze in juni 2021 voor de bewoners van de Sammerspolder bij Egmond. Weilanden en bollenvelden overstroomden en de schade voor de boeren was enorm. Het is tijd om in actie te komen, zegt ook het Hoogheemraadschap, want het huidige watersysteem is niet ontworpen voor de hevige regenval.

De nieuwe realiteit?

Tijdens de landschapstalks roepen we het Hoogheemraadschap, bestuurders, agrariërs, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapshistorici bij elkaar om na te denken over oplossingen voor de waterproblematiek. Hoe kunnen we onze watersystemen opplussen en ruimtelijk inpassen zonder het landschap in zijn natuurwaarden, in zijn ontwerpkwaliteit en in zijn rijke historie aan te tasten? Welke kansen biedt de historische kennis over het watersysteem voor de nieuwe opgave?

Gasten

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met Mart Brouwer de Koning (LTO Kennemerland-Zaanstreek), Klazien Hartog (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).

Programma

13.30 Inloop
13.45 Start excursie (wandelen door de Sammerspolder onder begeleiding van het Hoogheemraadschap)
16.00 Start landschapstalk
17.00 Borrel

Na het succes van 2021 een vervolg op de landschapstalks

Ode aan het Landschap Noord-Holland en Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland organiseren vier landschapstalks in het kader van het themajaar Ode aan het Landschap. Provincie Noord-Holland, De Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Zuid, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Edam-Volendam, gemeente Purmerend en gemeente Waterland zijn partner van dit initiatief.

Tijdens de landschapstalks staat de verandering van het Nederlandse landschap centraal. Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering en toenemende regenval, woningbouw en toerisme? Bestuurders, bewoners, belanghebbenden en experts gaan hierover in discussie.

(Beeldverantwoording: Wateroverlast in de polder De Zijpe in 2021, John Oud)

Ga naar de bovenkant