Landschapstalk: Energietransitie

Laden Evenementen
Aanmelden

Landschapstalk: Energietransitie

De landschapstalks zijn een initiatief van Ode aan het Landschap en het Steunpunt voor Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met deze talkshow, die plaatsvindt op voormalige vuilstortplaats Schoteroog, brengen we de ruimtelijke inpassing van zonnevelden onder de aandacht van bestuurders, erfgoeddeskundigen en andere belanghebbenden. We onderzoeken hoe zonnevelden met aandacht voor ruimtelijke inpassing in het cultuurlandschap aangebracht kunnen worden en hoe hiervoor meer draagvlak gecreëerd kan worden bij omwonenden.

Programma en sprekers Landschapstalk: Energietransitie

14.45 inloop
15.00 verkennende rondleiding door Schoteroog
16.00 start landschapstalk
17.00 borrel
18.00 einde

Sprekers:
Edward Stigter, gedeputeerde provincie Noord-Holland
Edwin Raap, Erfgoed Deal
Bert Krom, Afvalzorg
Roel van Gerwen, landschapsarchitect
Rosanne Bruinsma, MOOI Noord-Holland
Jos Gilliam, Recreatie Noord-Holland

Beperkt plek

Er is beperkt plek bij deze bijeenkomst. Er zijn dertig plaatsen en vol = vol. De landschapstalk wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken.

Opzet

De landschapstalks vinden plaats aan een tafel midden in het landschap op een betekenisvolle plek. Deskundigen en belanghebbenden gaan onder begeleiding van gespreksleider Ellen Klaus in gesprek. De landschapstalk wordt bijgewoond door een select publiek van deskundigen, dat bovendien actief bij de discussie wordt betrokken. Het evenement wordt op film vastgelegd en tot slot brengt de organisatie een publicatie uit over de landschapstalks. Deze publicatie wordt gepresenteerd op de vierde landschapstalk in september 2021, dit is de slotbijeenkomst en tevens de lancering van de provinciale Stolpenkaart gemaakt door MOOI Noord-Holland.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Hanneke de Graaf)

Ga naar de bovenkant