Landschapstalk: Een visie op de Atlantikwall

Laden Evenementen
Aanmelden

Landschapstalk: Een visie op de Atlantikwall

De landschapstalks zijn een initiatief van Ode aan het Landschap en het Steunpunt voor Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met deze talkshow, die plaatsvindt op Forteiland IJmuiden, brengen we de Atlantikwall onder de aandacht van bestuurders, erfgoeddeskundigen en andere belanghebbenden.

We onderzoeken hoe provincies en andere overheden vanuit hun huidige beleid en toekomstplannen kunnen samenwerken als het gaat om de duurzame ontwikkeling van de Atlantikwall en daarom nodigen we de vertegenwoordigers van alle kustprovincies uit om in gesprek te gaan met elkaar en met erfgoed- en landschapsdeskundigen.

Programma en sprekers Landschapstalk: Een visie op de Atlantikwall

14.30 inloop
15.00 verkennende rondleiding over Forteiland IJmuiden
16.00 start landschapstalk
17.00 borrel
18.00 einde

Sprekers:
Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Henk Baas, RCE
Nathalie de Visser, provincie Zeeland
Ernst van der Kleij, provincie Noord-Holland
Steven Slabbers, PARK Noord-Holland
Dorine van Hoogstraten, MOOI Noord-Holland
Michiel Purmer, Natuurmonumenten

Beperkt plek

Er is beperkt plek bij deze bijeenkomst. Er zijn dertig plaatsen en vol = vol. De landschapstalk wordt echter opgenomen en is daardoor achteraf terug te kijken.

Opzet

De landschapstalks vinden plaats aan een tafel midden in het landschap op een betekenisvolle plek. Deskundigen en belanghebbenden gaan onder begeleiding van gespreksleider Ellen Klaus in gesprek. De landschapstalk wordt bijgewoond door een select publiek van deskundigen, dat bovendien actief bij de discussie wordt betrokken. Het evenement wordt op film vastgelegd en tot slot brengt de organisatie een publicatie uit over de landschapstalks. Deze publicatie wordt gepresenteerd op de vierde landschapstalk in september 2021, dit is de slotbijeenkomst en tevens de lancering van de provinciale Stolpenkaart gemaakt door MOOI Noord-Holland.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Hanneke de Graaf)

Ga naar de bovenkant