Landschapstalk: Een nieuwe toekomst voor Laag Holland

Laden Evenementen
Aanmelden

Landschapstalk: Een nieuwe toekomst voor Laag Holland

De landschapstalks zijn een initiatief van Ode aan het Landschap en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met deze talkshow, die plaatsvindt op boerderij Achtervennen in Ilpendam, brengen we de transformatie van het Nederlandse cultuurlandschap onder de aandacht van bestuurders, erfgoeddeskundigen en andere belanghebbenden. Hoe om te gaan met verschillende belangen in een gebied met een rijke historie, een hoge bebouwingsdichtheid en de nodige uitdagingen als het gaat om natuur- en waterbeheer?

Programma en sprekers Landschapstalk: Een nieuwe toekomst voor Laag Holland

14.45 inloop
15.00 vaartocht door Waterland
16.00 start landschapstalk
17.00 borrel
18.00 einde

Sprekers:
Astrid van de Weijenberg, wethouder gemeente Waterland
Marjorie Verhoek, Erfgoed Deal
Dana Ponec, adviseur commissie ruimtelijke kwaliteit
Peter Hogervorst, provincie Noord-Holland
Vera Geelen, Staatsbosbeheer
Walter Menkveld, Water, Land & Dijken
Onno Steendam, Landschap Noord-Holland

Beperkt plek 

Er is beperkt plek bij deze bijeenkomst. Er zijn dertig plaatsen en vol = vol. De landschapstalk wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken.

Opzet

De landschapstalks vinden plaats aan een tafel midden in het landschap op een betekenisvolle plek. Deskundigen en belanghebbenden gaan onder begeleiding van gespreksleider Ellen Klaus in gesprek. De landschapstalk wordt bijgewoond door een select publiek van deskundigen, dat bovendien actief bij de discussie wordt betrokken. Het evenement wordt op film vastgelegd en tot slot brengt de organisatie een publicatie uit over de landschapstalks. Deze publicatie wordt gepresenteerd op de vierde landschapstalk in september 2021, dit is de slotbijeenkomst en tevens de lancering van de provinciale Stolpenkaart gemaakt door MOOI Noord-Holland.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Hanneke de Graaf)

Ga naar de bovenkant