Gebiedsbiografie en de omgevingsvisie

Laden Evenementen
Lees hier het verslag

Gebiedsbiografie en omgevingsvisie

In de omgevingsvisie worden de kernkwaliteiten van de gemeente bepaald.  Daarover bestaat in de samenleving veel kennis, die betrokken burgers graag willen delen. De gebiedsbiografie is een werkwijze die gemeenten daarbij goed kan helpen. Daarom organiseren wij op dinsdag 15 oktober een middagprogramma over de gebiedsbiografie. We nodigen u daar graag voor uit.

Gebiedsbiografie

De gebiedsbiografie beschrijft met verhalen de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied, waardoor de historische gelaagdheid zichtbaar wordt. Deze methode kan uitstekend ingezet worden voor de identiteitsbepaling van de gemeente en het benoemen van kernkwaliteiten in een burgerparticipatietraject.

Programma 

We hebben sprekers uit de (gemeentelijke) praktijk gevraagd hun kennis en ervaringen met betrekking tot de gebiedsbiografie te delen.

> 14.00   Het nut van kernkwaliteiten, Gerlof Kloosterman, gemeente Heerhugowaard
> 14.10   De opzet van een gebiedsbiografie, Theo Spek, Rijksuniversiteit Groningen
> 14.50   Gebiedsbiografie in de gemeentelijke organisatie, Hugo Alefs, gemeente Haarlem
> 15.30   Kennis uit de samenleving, Remco Reijke, Islant atelier voor stedebouw
> 16.10   Napraten met een drankje

Aanmelden en contact

Ambtenaren kunnen zich via onderstaande knop aanmelden voor deze bijeenkomst. Bent u geen ambtenaar maar wilt u wel deelnemen? Neem dan even contact op met organisator Kim Zweerink via k.zweerink@mooinoord-holland.nl.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Ga naar de bovenkant