Erfgoedteam: Archeologievriendelijk bouwen

Laden Evenementen

Themabijeenkomst Erfgoedteam: Archeologievriendelijk bouwen – Funderingspalen en ondergronds erfgoed

Wie wil bouwen, vindt in het bestemmingsplan de voorwaarden voor archeologie. Hierbij gaat het om oppervlakte, diepte en aard van de ingreep in de bodem. Steeds vaker komt de vraag binnen bij gemeenten of er in archeologisch waardevolle gebieden gebruik kan worden gemaakt van heipalen, als een vorm van archeologievriendelijk bouwen. Maar welke schade veroorzaken funderingspalen aan het ondergrondse erfgoed en welke verstoring is acceptabel? Dit onderzoeken we met het Erfgoedteam, aangevuld met externe deskundigen.

Gemeentelijk archeoloog van Gouda, Maarten Groenendijk, bestudeerde de impact van funderingspalen op het ondergrondse erfgoed. Hij onderzocht hiervoor tientallen locaties, en constateert dat o.a. het type paal van grote invloed kan zijn op de aantasting van de archeologie. In zijn lezing laat hij verschillende voorbeelden zien en gaat hij in op de vraag wat de beste bouwwijzen zijn voor het behoud van het ondergrondse erfgoed.
In de tweede presentatie belicht Linda Verniers, adviseur archeologie voor de BUCH-gemeenten de Handreiking funderingspalen die zij voor deze gemeenten heeft opgesteld.
Hierna discussiëren we over de mogelijkheden of onmogelijkheden om archeologievriendelijk bouwen in de praktijk te realiseren en welke voorwaarden er voor archeologie in de vergunning moeten of kunnen worden gesteld.

Programma
10:00 – 10:10 uur Ontvangst door Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem
10:10 – 10:25 uur Korte voorstelronde o.l.v. voorzitter Marjorie Verhoek
10:25 – 10:55 uur Funderingspalen en de gevolgen voor het bodemarchief Maarten Groenendijk, gemeentelijk archeoloog van Gouda
10:55 – 11:15 uur Inzet van funderingspalen binnen de BUCH: een handreiking Linda Verniers, adviseur archeologie BUCH-gemeenten
11:15 – 11:45 uur Discussie o.l.v. Marjorie Verhoek
11:45 – 12:00 uur Afsluiting

Aanmelden kan uiterlijk op 10 september 2018 via info@steunpunterfgoednh.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Monica Dütting via m.dutting@nmferfgoedadvies.nl of 06- 2113 4775 / 0251-674666.

De volgende bijeenkomst van het Erfgoedteam vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2018 van 10:00 -12:00 uur.

Download hier het programma
Ga naar de bovenkant