Erfgoedteam: Wat behouden we eigenlijk?

Laden Evenementen
Aanmelden

– Het verslag volgt binnenkort! – 

Erfgoedteam: Wat behouden we eigenlijk?

Nederland kent een breed scala aan beschermingsregimes voor gebouwd erfgoed. Naast de rijks-, provinciale of gemeentelijke monumentenstatus kunnen gemeenten ook kiezen voor aanwijzing als beeldbepalend of karakteristiek pand, beschermd stads- of dorpsgezicht of een dubbelbestemming cultuurhistorie. En welke mogelijkheden gaat de Omgevingswet bieden om de zorgvuldige behandeling van erfgoed te stimuleren en sloop tegen te houden?

Kortom: wat zijn de overwegingen om voor een bepaald beschermingsregime te kiezen? Tijdens de Erfgoedteambijeenkomst van 6 februari (10.00 – 12.00) zetten we de mogelijkheden op een rijtje en worden mogelijke voor- en nadelen ter discussie gesteld. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan! We horen graag wat jouw ervaringen zijn.

Programma

Hester Aardse, werkzaam als gebiedsadviseur bij Monumenten & Archeologie (gemeente Amsterdam), opent de ochtend met een presentatie over de verschillende vormen van bescherming die worden gehanteerd. Vervolgens worden actuele casussen gepresenteerd. Eén daarvan komt uit de gemeente Haarlemmermeer. Hier is onlangs een uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de Ringdijk. De vraag is: hoe nu verder?

10.00   Welkom en introductie door Marjorie Verhoek, voorzitter
10.10   Hester Aardse (gebiedsadviseur bij M&A Amsterdam), overzicht van de verschillende vormen van bescherming
10.40   Vragen en antwoorden
10.50   Korte pauze en koffie
11.00   Kathrin Hannen (cluster RED, Haarlemmermeer), cultuurhistorisch onderzoek naar de Ringdijk en wat nu?
11.20   Gonna de Reus (beleidsmedewerker Erfgoed, Alkmaar), P.E.N. dorp (1982) van de architect Abe Bonnema met sloop bedreigd?
11.40   Samenvatting en afronding: kunnen de aanwezige ambtenaren hiermee verder?

Zelf een casus inbrengen?

De onderwerpen van het Erfgoedteam gaan altijd over de erfgoedpraktijk. Het debat wordt gevoerd door jullie: professionals die werkzaam zijn in die praktijk. Jullie inbreng is daarom belangrijk! Het is mogelijk zelf een casus in te brengen voor deze bijeenkomst. Geïnteresseerd? Overleg met Ana van der Mark via 0646423312.

Voor wie en aanmelden

Het Erfgoedteam wordt georganiseerd voor alle Noord-Hollandse medewerkers erfgoed (en andere relevante werkvelden). Je geïnteresseerde collega’s zijn dan ook van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Ossip van Duivenbode)

Ga naar de bovenkant