Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

Laden Evenementen

Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

Het uitgangspunt van archeologiebeleid is dat archeologische monumenten het beste ongestoord in de bodem bewaard kunnen blijven. Wanneer ergens een ontwikkeling plaatsvindt, is dat een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. De ervaring leert echter dat als archeologie pas bij de vergunningverlening ter sprake komt, het vaak te laat is om dat beleid op de bedoelde manier uit te voeren.

Het is dan ook een veelgehoord advies om archeologie zo vroeg mogelijk te betrekken bij de ruimtelijke plannen. Maar wat is ‘zo vroeg mogelijk’? Hoe pak je dat aan, wanneer en wie moeten daarbij betrokken worden en hoe krijg je ze mee? En wat is het gevolg van ‘zo vroeg mogelijk betrekken’ van archeologie bij ruimtelijke plannen? Deze vragen staan centraal tijdens het Erfgoedteam op woensdag 7 september van 09.30-11.00 uur.

Sprekers George Beentjes en Fokko Kortlang

Samen met archeoloog Fokko Kortlang (ArchAeO), en adviseur planologie George Beentjes (SWECO), behandelen we de vraag: ‘hoe kun je archeologie zo vroeg mogelijk betrekken in ontwikkelingen in de gemeente?’

George Beentjes werkte aan een bestemmingsplan in Dijk en Waard en vertelt over zijn ervaringen met archeologie bij ontwikkelingen. Archeoloog Fokko Kortlang is adviseur archeologie voor een groot aantal gemeenten in Brabant. Hij geeft met voorbeelden uit de praktijk aan waar valkuilen zijn en waar kansen liggen om archeologie ‘zo vroeg mogelijk’ ter tafel te krijgen.

Programma

9.25 uur Inloop

9.30 uur Welkomstwoord door Annika Blonk-van den Bercken, dagvoorzitter

9.40 uur Mogelijkheden voor archeologie in bestemmingsplannen, door George Beentjes

10.00 uur Wat als er iets wijzigt in een bestemmingsplan? Casussen, door Fokko Kortlang

10.20 uur Discussie

10.55 uur Afsluiting door Annika Blonk-van den Bercken

Voor wie en deelnemen

We organiseren dit Erfgoedteam voor Noord-Hollandse medewerkers erfgoed en archeologie, vergunningverleners en RO. Ook andere geïnteresseerde collega’s en contacten zijn van harte welkom.

Deelname kan vanaf 9.25 uur via Microsoft Teams:
Klik hier om deel te nemen.

Mocht het vanwege technische redenen niet lukken om in te loggen, neem dan contact op via info@steunpunterfgoednh.nl.

(Beeldverantwoording: ‘Archeologisch proefsleuvenonderzoek Diemerbos, Diemen’, 2009. Open Data Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland / Huis van Hilde)

Ga naar de bovenkant