Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

Laden Evenementen

Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

Regelmatig worden er door particulieren archeologische toevalsvondsten gedaan, bijvoorbeeld door amateurarcheologen, metaaldetectoristen, of gewoon tijdens een wandeling door de duinen. Net als reguliere archeologische vondsten moeten toevalsvondsten worden gemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De vinder kan de vondst zelf melden via het Vondstmeldingsformulier, of kan contact opnemen met de gemeente.

Uit onderzoek door het Steunpunt Noord-Holland vorig jaar, bleek dat het bij veel gemeenten niet altijd duidelijk is wat er vervolgens met een vondstmelding moet gebeuren. Moeten echt alle vondsten worden gemeld? Moet de regioarcheoloog of het provinciaal depot worden ingeschakeld, of kan het ook bij de lokale archeologische amateurvereniging worden neergelegd? En wat heb je als gemeente nu eigenlijk aan die losse vondstmeldingen?

In het ‘Erfgoedteam Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk’ worden deze punten en meer ter discussie gesteld, en stellen we de vraag:

Hoe kan ik als gemeente vondstmeldingen inzetten voor mijn beleid en de communicatie met het publiek?

Programma

09.45   Inloop

10.00   Welkom (Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedteam)

10.10   Voorbeelden: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

10.25   Rondvraag

10.40   Pauze

10.50   Presentatie: Resultaten onderzoek Vondstmeldingen door het Steunpunt M&A Noord-Holland (Margot de Haan, Steunpunt M&A Noord-Holland)

11.00   Vragen

11.10    Discussie: Hoe kun je vondstmeldingen gebruiken om contacten te leggen of verbeteren met de mensen in je gemeente die vondstmeldingen doen?

11.30   Einde

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande knop.

De link om deel te kunnen nemen aan deze digitale bijeenkomst verschijnt enkele dagen van te voren op deze pagina en wordt ook aan iedereen toegezonden die zich aanmeldt.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: NICO BHLR op Unsplash)

Ga naar de bovenkant