Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

Laden Evenementen
Aanmelden
Deelnemen (vanaf 09.45)

Erfgoedteam: Verduurzaming van wederopbouwwijken

Gemeenten zijn zich steeds meer bewust van de bijzondere waarden van hun naoorlogse wijken. Zowel de wijkopbouw met veel groen en ruimte, als de architectuur en het materiaalgebruik waren voor die tijd vernieuwend en zijn nog steeds onderscheidend. Door de stedelijke vernieuwing en de huidige verduurzamingseisen komen deze waarden echter steeds vaker onder druk te staan. Bij de afwegingen en keuzes voor ingrepen in gebouwen en gebieden spelen meerdere belangen, die soms strijdig kunnen zijn. Dit vraagt van de erfgoedambtenaar een brede kijk op de opgave bij herstructurering en verduurzaming en het vermogen om snel te schakelen. Het gemeentelijk wederopbouwbestand moet in kaart gebracht worden en erfgoed wil graag vroegtijdig betrokken zijn bij verbouwingen en verduurzamingsplannen.

Om een goed beeld te krijgen van de belangen die spelen, organiseert het Steunpunt een korte digitale seminar die bedoeld is voor ambtenaren erfgoed en stedenbouw, maar ook voor medewerkers bij woningbouwcorporaties. Drie sprekers nemen je kort mee in hun beweegredenen. Aansluitend kun je vragen stellen aan het panel.

De link om deel te kunnen nemen aan deze digitale bijeenkomst verschijnt enkele dagen van te voren op deze pagina en wordt ook aan iedereen toegezonden die zich aanmeldt.

Deelnemen (vanaf 09.45)
Programma

> 10.00   Welkom, Marjorie Verhoek – voorzitter Erfgoedteam

> 10.05   Wat zijn de specifieke waarden van de wederopbouwwijken?
Jouke van der Werf – architectuurhistoricus werkzaam als gebiedsadviseur bij Monumenten en Archeologie Amsterdam

> 10:20   Wat is de opgaaf bij verduurzaming van naoorlogse woningbouw?
Marijke de Vries – gebiedsontwikkelaar bij woningstichting Rochdale

> 10:35   Wat zijn de bouwtechnische mogelijkheden voor de bovenstaande vraagstukken?
Ron Baltussen – architect bij Hooyschuur architecten

> 10:50   Panelgesprek sprekers met voorzitter

> 11.00   Behandeling vragen en afsluiting

Voor wie en aanmelden

Deze bijeenkomst is voor Noord-Hollandse medewerkers erfgoed, stedenbouw en duurzaamheid. Overige geïnteresseerde collega’s en contacten bij woningcorporaties zijn echter ook van harte welkom. Jij en zij kunnen zich aanmelden via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Wij verzoeken je om eventuele vragen vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam’ naar info@steunpunterfgoednh.nl.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Ga naar de bovenkant