Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

Laden Evenementen
Aanmelden
Deelnemen

Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

Nederlands staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen en dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’.

Soms ervaren eigenaren dit als een belemmering bij hun plannen voor verduurzaming. Of hebben zij hulp nodig om deze verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en de risico’s en opbrengsten in te kunnen schatten. Gemeenten spelen in dit geval een belangrijke informerende rol.

Op verzoek van de partners van de Routekaart Duurzaam Erfgoed zijn er dit jaar twee onderzoeken uitgevoerd: het ene onderzoek richt zich op voorbeelden van gemeentelijke beleidsinstrumenten om monumenten en beschermde gezichten mee te nemen in de energietransitie en het andere heeft in kaart gebracht welke belemmeringen monumenteneigenaren ondervinden bij hun plannen voor verduurzaming van monumenten en geeft inzicht in de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen. Omdat de uitkomsten van het laatstgenoemde rapport in veel gevallen ook betrekking hebben op de verantwoordelijkheden en werkwijzen van de gemeenten, staat dit Erfgoedteam geheel in teken van dat onderzoek en de aanbevelingen aan de gemeenten die daaruit voortkomen.

Programma

> 10.00 Welkom, Marjorie Verhoek – voorzitter Erfgoedteam
> 10.05 Aanleiding onderzoek, Els Romeijn zal kort toelichten hoe het initiatief voor de Routekaart Duurzaam Erfgoed tot stand is gekomen en wat de aanleiding is voor het onderzoek dat in opdracht van de partners is uitgevoerd, Els Romeijn, Adviseur erfgoed en ruimte en deelprogrammaleider implementatie erfgoed en duurzaamheid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
> 10.15 Belemmeringen bij het verduurzamen van monumenten, Thijs Fikken zal tijdens zijn presentatie het onderzoek, de uitkomsten en de aanbevelingen nader toelichten, Thijs Fikken, Consultant Regions and Cities, Ecorys
> 10.35 In gesprek met de sprekers
> 11.00 Afsluiting

Voor wie en aanmelden

We sturen deze uitnodiging naar de Noord-Hollandse medewerkers erfgoed, stedenbouw en duurzaamheid in ons bestand. Je overige geïnteresseerde collega’s en contacten zijn echter ook van harte welkom. Je kunt deze uitnodiging aan hen doorsturen. Aanmelden kan via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Het is mogelijk om inhoudelijke vragen of bijvoorbeeld casussen uit de praktijk vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam’ naar r.mees@mooinoord-holland.nl.

Aanmelden
Deelnemen

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Ga naar de bovenkant