Erfgoedteam: Post ’65

Laden Evenementen
Erfgoedteam Post '65
Erfgoedteam Post '65
Lees het verslag van deze bijeenkomst

Erfgoedteam: Post ’65

Op woensdag 22 mei organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een nieuwe Erfgoedteam bijeenkomst over architectuur uit de periode 1965-1990.

In Amsterdam zijn onlangs de NMB bank van Alberts en Van Huut uit 1987 en Tripolis van Aldo van Eyck uit 1992 aangewezen tot monument; er
worden waardenkaarten gemaakt van stadsvernieuwingsgebieden en uitbreidingswijken van na 1965. In Heemskerk is de procedure gestart om twee kantoorgebouwen uit ca. 1990, ontworpen door de bekende architect en structuralist Piet Blom, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en in Heerhugowaard zijn eerste verkennende onderzoeken gestart naar de waardering voor wijken die de stad in de vorige eeuw hebben doen groeien.

Zomaar drie voorbeelden van gemeenten uit Noord-Holland. Het waarderen en aanwijzen van gebouwen uit de periode van na 1965 begint op gang te komen en confronteert ons met wezenlijk andere vragen dan uit die van de perioden daarvoor.

Programma

10.00 – 10.05   Welkom door Marjorie Verhoek, voorzitter.
10.05 – 10.35   Anita Blom, projectleider van de verkenning Post 65 van de RCE zal
ingaan op de betekenis van dit erfgoed en hoe we het toekomstwaarde
kunnen geven.
10.35 – 11.00    Jouke van der Werf, architectuurhistoricus werkzaam als
gebiedsadviseur bij bureau M en A van de gemeente Amsterdam en eigenaar van
Bureau op het Plein zal ingaan op de rol van bewoners en gebruikers bij de
waardering van dit jonge erfgoed.
11.00 – 11.30   Gerlof Kloosterman, beleidsadviseur regio en ontwikkeling voor de
gemeente Heerhugowaard laat zien hoe de waardering voor dit erfgoed op gang
begint te komen wat de rol van de gemeente kan zijn.
11.30 – 12.00   Conclusie en afsluiting.
12.00 – 13.00   Spreekuur (optioneel) met de mogelijkheid eigen casussen voor te
leggen.

Locatie en aanmelden

Locatie: Raadzaal Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1.
Aanmelden vóór 20 mei, via info@steunpunterfgoednh.nl.
Organisatie en coördinatie: Ana van der Mark, 06 464 233 12.

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Ga naar de bovenkant