Themabijeenkomst Erfgoedteam: Het restauratieambacht

Laden Evenementen

In deze bijeenkomst gaan we ons richten op de dagelijkse praktijk met name op het restaureren van gevels en de rol van de gemeente als begeleider van restauraties. We zijn te gast bij de gemeente Beverwijk waar we een aantal voorbeelden zullen bekijken variërend van een muur die in zodanig slechte staat verkeert dat er iets aan gedaan moet worden (St. Agathakerk), een uitgevoerde restauratie waar veel discussie over is geweest (de tuinmuur bij Huize Akerendam) én een muur die na stormschade is hersteld maar inmiddels is voorzien van graffiti (park Scheijbeeck). Het theoretische kader wordt verzorgd door Marcel Heijmans die onlangs de opleiding restauratie aan de HU afsloot. Hij zal praktijkvoorbeelden illustreren met actuele informatie. Besproken wordt o.a. de globale geschiedenis van metselwerk, mogelijke oorzaken van schade en hoe verstandig is het om gevels te reinigen?

Locatie
De tuinzaal (onlangs gerestaureerd) van Huize Akerendam, Velserweg 20 te Beverwijk

Programma

10.00 – 10.15 uur Introductie op de locatie en voorstellingsrondje.
Ana van der Mark, coördinator Erfgoedteam

10.15 – 10.45 uur Restaureren of beter laten zoals het is?
Marcel Heijmans, restauratiearchitect

10.45 – 11.15 uur Onder welke omstandigheden is het voor een gemeente mogelijk om actief te handhaven als er niet zorgvuldig wordt gerestaureerd?
Discussie met de aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen
o.l.v. Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedteam

11.15 – 11.45 uur Wandeling langs een aantal projecten
o.l.v. Conny van Rijn, beleidsmedewerker cultuurhistorie van de gemeente Beverwijk

11.45 – 12.00 uur Terugkoppeling en afronding.

Aanmelden
Aanmelden kan via info@steunpunterfgoednh.nl vóór 15 mei.

Organisatie
Ana van der Mark  06 464 233 12

Spreekuur
Aansluitend, van 12.00-13.00 uur, het Spreekuur van het Erfgoedteam.

Ga naar de bovenkant