Erfgoedteam: Handhaving en Archeologie

Laden Evenementen

Erfgoedteam: Handhaving en Archeologie

In de dagelijkse praktijk zijn er verschillende manieren waarop ons archeologisch erfgoed in gevaar kan komen. Zo kan het gebeuren dat bij werkzaamheden archeologische sporen en vondsten worden aangetroffen en zodoende worden aangetast. Daarnaast bestaan er vele vormen van vandalisme die van invloed kunnen zijn op archeologisch erfgoed. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om dit erfgoed te beschermen. Hierin spelen handhaving en toezicht een cruciale rol. Echter, uit de ‘Monitor gemeenten monumenten en archeologie 2019-2020’ (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) blijkt dat gemeenten de vragen over het toezicht en de handhaving op verschillende manieren beantwoorden.

Deze aspecten staan daarom centraal tijdens het Erfgoedteam op 15 april. Tijdens dit Erfgoedteam gaan we in op vragen als: ‘wanneer moet je ingrijpen’, ‘wat zijn de juridische mogelijkheden van de gemeente’, ‘wat is de rol van de handhaver’, ‘hoe voorkomen we herhaling’ en ‘hoe kan het Steunpunt Monumenten & Archeologie de gemeente hierin ondersteunen’. Het doel is om duidelijkheid te scheppen over de wet- en regelgeving ten behoeve van de handhaving en archeologie. Dit doen we door het onderwerp te belichten op juridisch niveau en door middel van voorbeelden uit de praktijk.

Programma
De huidige mogelijkheden tot handhaving, alsook de borging van handhaving in de implementatie van de Omgevingswet zullen worden besproken door Mr. Tanja Ruhnke. Nancy de Jong-Lambregts, stadsarcheoloog en coördinator erfgoed bij de gemeente Alkmaar, zal het onderwerp bespreken vanuit de praktijk in Alkmaar, alsook de inpassing van Handhaving in de Omgevingsverordening. Daarnaast is ruimte voor vragen en discussie.

14.00 Ontvangst door de voorzitter

14.10 Tanja Ruhnke (Teamcoördinator Ruimtelijke Ordening a.i. bij Gemeente Medemblik, juridisch adviseur): Handhaving en archeologie, nu en in de Omgevingswet

14:40 Vragen

14.45 Nancy de Jong-Lambregts (stadsarcheoloog en coördinator erfgoed Gemeente Alkmaar): Handhaven in Alkmaar in de praktijk

15.15 Vragen

15.20 Discussie

16.00 Afsluiting

Het is mogelijk om inhoudelijke vragen vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam handhaving’ naar info@steunpunterfgoednh.nl.

Deelnemen
De ochtend voor de bijeenkomst ontvangen alle aanmelders een link om deel te nemen. Heeft u zich niet aangemeld, maar wilt u toch nog deelnemen? Stuur dan een mailtje naar m.dehaan@nmferfgoedadvies.nl

Voor wie en aanmelden
De uitnodiging wordt verstuurd aan de Noord-Hollandse medewerkers erfgoed in ons bestand. Alle overige geïnteresseerde collega’s bij gemeente, provincie of de Rijksdienst zijn echter ook van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Aanmelden

(Beeldverantwoording: foto van T. Penders, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort; documentnummer: DG2007_0708)

Ga naar de bovenkant