Erfgoedteam: Groen erfgoed

Laden Evenementen
Aanmelden
Deelnemen

Erfgoedteam: Groen erfgoed

Historische groenstructuren, zoals landgoederen, parken, verdedigingswerken, groenvoorzieningen in woonwijken, begraafplaatsen, buitenplaatsen, boerenerven en tuinen, maar ook (hakhout-)bossen en houtwallen: allemaal kunnen ze vallen onder dezelfde verzamelnaam ‘Groen Erfgoed’. Een deel van dit erfgoed is al beschermd vanwege de bijzondere waarden en de wijze waarop de mens omgaat met de natuur. Noord-Holland telt bijvoorbeeld ruim 500 groenstructuren die als rijksmonument beschermd zijn.

Steeds vaker beschermen ook gemeenten hun waardevolle groene erfgoed. Maar wanneer kies je als gemeente nu voor het beschermen van dit erfgoed en wat zijn in dat geval de mogelijkheden om dit te doen? Om de Noord-Hollandse gemeenten te laten zien wat hierbij mogelijkheden zijn, organiseert het Steunpunt een korte digitale seminar die bedoeld is voor ambtenaren erfgoed en stedenbouw, maar bijvoorbeeld ook groen. Twee sprekers laten vanuit hun verschillende invalshoeken zien hoe groen erfgoed behouden kan blijven. Zoals altijd kunt u tijdens deze bijeenkomst hierna al uw vragen stellen over dit thema.

Programma

> 10.00   Welkom – Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedteam

> 10.05   Beschermingsinstrumenten groen erfgoed – Lisa Timmerman, beleidscoördinator landschap en cultuurhistorie Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Lisa Timmerman, werkzaam als beleidscoördinator landschap en cultuurhistorie voor Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, opent de ochtend met een presentatie over de verschillende vormen van bescherming voor groen en gaat kort in op de overwegingen die er zijn om voor een bepaald beschermingsregime te kiezen.

> 10.25   Korte vragenronde

> 10.30   Elsrijk West in Amstelveen – Willemijn Paijmans, adviseur Cultureel Erfgoed, gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Amstelveen telde begin dit jaar nog elf gemeentelijk beschermde stadsgezichten en één Rijksbeschermd dorpsgezicht. Recent werd Elsrijk West aan de gemeentelijke lijst toegevoegd, vanwege de waardevolle groenstructuren die in deze wijk aanwezig zijn, waaronder het Ruyschpark en de spoordijk, maar ook het openbaar gebied, dat kenmerkend is voor de stedenbouw en groenstructuur van Elsrijk. Willemijn Paijmans licht toe waarom de gemeente voor deze bescherming heeft gekozen en hoe dit proces verloopt.

> 10.45   In gesprek met de sprekers

> 11.00   Afsluiting

Voor wie en aanmelden

Deze online bijeekomst is voor Noord-Hollandse medewerkers erfgoed, stedenbouw en duurzaamheid in ons bestand. Andere geïnteresseerde collega’s en contacten zijn echter ook van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Het is mogelijk om inhoudelijke vragen of bijvoorbeeld casussen uit de praktijk vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam’ naar r.mees@mooinoord-holland.nl.

(Beeldverantwoording: Els Zweerink)

Aanmelden
Deelnemen
Ga naar de bovenkant