Erfgoedteam: Herbestemming in de praktijk

Laden Evenementen

De restauratie en herbestemming van het complex de Wittenberg is onlangs afgerond. Het van oorsprong achttiende-eeuwse verpleeghuis op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Kerkstraat, heeft een nieuwe functie gekregen. Het Oude Mannen en Vrouwenhuis dateert uit 1772 en is ontworpen door bouwmeester Coenraad Hoeneker. In 1856 en 1872 werd er een ziekenhuis aan toegevoegd. Lange tijd woonden er minderbedeelde arme mannen, vrouwen en wezen. Van 1964 -2014 was verpleeghuis De Wittenberg gevestigd in het complex.

Nu zijn er 115 short-stay appartementen gerealiseerd. Tevens is in de authentieke regentenkamers het Luther Museum Amsterdam gevestigd. Het traject tot transformatie van de gebouwen was veelomvattend: zowel restauratie, renovatie als nieuwbouw. Het uiteindelijke resultaat waardoor het gebouw weer in zijn waarde is teruggebracht mag er zijn.

Kees Doornenbal (Rappange en partners architecten) was als architect bij het project betrokken. Tijdens een rondleiding neemt hij ons mee in zijn zoektocht naar het juiste ontwerp en vertelt hij over de keuzes die onderweg gemaakt zijn.

Locatie De Wittenberg, Amsterdam
Adres Nieuwe Kerkstraat 157 (buiten verzamelen bij de voordeur)
Tijd 10.00 – 12.00

Aanmelden kan vóór 10 juli via info@steunpunterfgoednh.nl
Organisatie: Ana van der Mark 06 464 233 12
Parkeertip: terrein achter Artis

Aansluitend, van 12.00-13.00 uur het spreekuur van het erfgoedteam.

Ga naar de bovenkant