Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

Laden Evenementen

Evaluatie Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

Wat vond u van deze bijeenkomst?

De eerstvolgende Erfgoedteambijeenkomst gaat over erfgoed en participatie en vindt plaats op woensdag 9 maart, van 10:00 tot 11:00 uur.

Participatie, in het licht van Faro

Participatie is een ruim begrip en daarom voor meerdere interpretaties vatbaar. Als je participatie beziet in het licht van het Verdrag van Faro is het een middel om erfgoed te democratiseren via de dialoog tussen overheid, experts en burgers. Doel is om op die manier te zorgen voor innovatieve samenwerkingen tussen deze groepen, meer ruimte te geven aan burgerinitiatieven en er voor te zorgen dat burgers zich meer eigenaar gaan voelen van hun erfgoed.

Participatie, maar hoe?

Op papier klinkt dit veelbelovend. In de praktijk blijkt het nog best lastig om een goed participatietraject te organiseren en het middel is daarom niet onomstreden. Wanneer het verkeerd wordt ingezet kan participatie juist gevestigde hiërarchieën in stand houden en leiden tot meer verdeeldheid in de samenleving. Bij het juist inrichten van het participatieproces spelen gemeenten een belangrijke rol, dus hoe geef je daar als gemeente nu het beste invulling aan? Hoe laat je als gemeente inwoners meedoen, meedenken, meebeslissen en helpen met het oplossen van erfgoedvraagstukken? Hoe vertaal je dit naar het gemeentelijke erfgoedbeleid en wat voor kansen biedt de Omgevingswet daarbij?

Programma

Tijdens deze Erfgoedteambijeenkomst verwelkomen wij twee specialisten. In het eerste deel gaan we in gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager Erfgoed & Participatie / Programma Faro (RCE).  In het tweede deel praten we met Lorna Cruickshanks, als organisator verantwoordelijk voor de Erfgoedparticipatielabs van de ErfgoedAcademie en tevens werkzaam bij de RCE.  Daarnaast horen we ook graag van de deelnemers wat hun ervaringen zijn met erfgoed en participatie.

Voor wie en aanmelden

We sturen deze uitnodiging naar de Noord-Hollandse medewerkers erfgoed in ons bestand. Overige geïnteresseerde collega’s en contacten zijn ook van harte welkom. Je kunt deze uitnodiging aan hen doorsturen. Aanmelden kan hieronder, deelname is kosteloos.

(Beeldverantwoording: Open Monumentendag in Hoorn, Eva de Bruijne.)

Ga naar de bovenkant