Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

Laden Evenementen
Deelnemen

Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden, op te kunnen slaan en beter af te kunnen voeren.

Erfgoed en de opgaven van de toekomst

Het behoud van erfgoed blijkt goed samen te gaan met deze opgaven voor de toekomst. Sinds 2019 is met de Erfgoed Deal daarom een samenwerkingsverband gesloten tussen vier ministeries en vijf overheids- en drie landschapsorganisaties. Doel is om projecten te ondersteunen die het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment als uitgangspunt hebben.

Vanuit het eerste uitvoeringsprogramma lopen verspreid over Nederland dertien projecten waarbij erfgoed samengaat met energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. Ook een aantal Noord-Hollandse gemeenten hebben hun initiatieven vanuit de Erfgoed Deal kunnen laten ondersteunen omdat zij een voorbeeld zijn voor vergelijkbare opgaven in Nederland.

Kansen

Dit Erfgoedteam staat geheel in teken van erfgoed en klimaatadaptatie. Onder leiding van Marjorie Verhoek, naast voorzitter van het Erfgoedteam ook programmaleider van de Erfgoed Deal, gaan we in gesprek over de kansen die er liggen in onze provincie. Onder andere door Jephta Dullaart als netwerker Erfgoed Deal een aantal inspirerende voorbeeldprojecten te laten zien.

> 10.00 uur Welkom Marjorie Verhoek – voorzitter Erfgoedteam
> 10.05 uur Inleiding programma Erfgoed Deal – Marjorie Verhoek
> 10.15 uur Voorbeelden Erfgoed Deal projecten – Jephta Dullaart
> 10.35 uur Voorbeelden Water en Erfgoed en klimaat – Gerda de Bruijn
> 10.55 uur in gesprek met de sprekers
> 11.15 uur afsluiting

Vragen en casussen

Het is mogelijk om inhoudelijke vragen of bijvoorbeeld casussen uit de praktijk vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam’ naar r.mees@mooinoord-holland.nl.

Voor wie en aanmelden

We sturen een uitnodiging naar de Noord-Hollandse medewerkers erfgoed, stedenbouw en duurzaamheid in ons bestand. Andere geïnteresseerde collega’s en contacten zijn echter ook van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande knop, deelname is kosteloos.

Deelnemen

(Beeldverantwoording: Ossip van Duivenbode)

Ga naar de bovenkant