Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek: nut en noodzaak

Laden Evenementen

Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek; van belemmering naar inspiratiebron

Op woensdag 27 maart van 10.00 tot 12.00 organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een nieuwe Erfgoedteam over bouwhistorisch onderzoek; van belemmering naar inspiratiebron. Aansluitend (van 12.00 tot 13.00) is het spreekuur, waarin er de mogelijkheid is eigen casussen voor te leggen.

Gemeenten kunnen een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen in het kader van de omgevingsvergunning bij een rijks- of gemeentelijk monument. Toch blijkt in de praktijk dat monumenteneigenaren er vaak niets voor voelen. Dit kan zijn vanwege de kosten of omdat het onderzoek iets aan het licht brengt (bijv. een oudere constructie) waardoor de uitvoering van de restauratie- of verbouwplannen in hun ogen belemmerd wordt. Het is aan de ambtenaar aanvragers te overtuigen van het nut, de noodzaak en de inspiratie die een dergelijk onderzoek kan opleveren.

Bij deze bijeenkomst staan we allereerst stil bij de “Richtlijnen van het bouwhistorisch onderzoek” die in samenwerking met de RCE zijn opgesteld. Het is een vrij theoretisch stuk, terwijl de praktijk zoals we allemaal weten om maatwerk vraagt. Dirk de Vries, senior bouwhistoricus van de RCE, is zich daarvan bewust en zal ons meenemen in de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat geldt zeker voor Anita van Breugel, die als monumenten-ambtenaar ervaringen en verrassingen uit de dagelijkse praktijk met ons deelt. De laatste spreker is Rob de Vries (geen familie van) architect én bouwhistoricus die uit onderzoek inspiratie haalt voor zijn ontwerp.

Programma en aanmelden

10.00 – 10.05   Welkom door Marjorie Verhoek, voorzitter
10.05 – 10.35   Prof. dr. ing. Dirk J. de Vries over de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van de RCE
10.35 – 11.00   Anita van Breugel (monumentenambtenaar BUCH). Bouwhistorisch onderzoek als onderdeel van de omgevingsvergunning
11.00 – 11.30   Rob de Vries (bouwhistoricus en architect). Bouwhistorisch onderzoek als inspiratiebron
11.30 – 12.00   Vragen, discussie en afsluiting
12.00 – 13.00   Spreekuur (optioneel) met de mogelijkheid eigen casussen voor te leggen

Locatie: Villa Holland, Emmastraat 111, Alkmaar
Organisatie en coördinatie: Ana van der Mark, a.vandermark@mooinoord-holland.nl, 06 464 233 12

U moet zich aanmelden vóór 25 maart via info@steunpunterfgoednh.nl.

(Beeldverantwoording: Ossip van Duivenbode)

Ga naar de bovenkant