Erfgoedteam: Beginnen bij de A van Archeologie

Laden Evenementen
Aanmelden

Erfgoedteam: Beginnen bij de A van Archeologie

Archeologie en nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Voor de beste omgang met archeologie is het voor erfgoedambtenaren relevant om het onderwerp vroeg te agenderen. In dit erfgoedteam op 7 september bespreken we hoe dat goed kan. Maak van nieuwe ontwikkelingen een succesverhaal en benut archeologie! Meer informatie volgt binnenkort.

(Beeldverantwoording: ‘Archeologisch proefsleuvenonderzoek Diemerbos, Diemen’, 2009. Open Data Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland / Huis van Hilde)

Inschrijven Erfgoedteam: Beginnen bij de A van Archeologie

Ga naar de bovenkant