Erfgoedteam: Archeologie in ’t Gooi

Laden Evenementen
naarden vesting erfgoed

ERFGOEDTEAM 18 OKTOBER

Themabijeenkomst Archeologie in ’t Gooi;
de combinatie tussen erfgoed- en natuurbeheer

Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103 A, 1217 GL Hilversum
Tijd: 18 oktober van 10.00 -12.00 uur

De natuurgebieden in Het Gooi verenigen vele functies. Ze zijn belangrijk voor recreatie en toerisme en bevatten een veelheid aan ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en aardkundige waarden. Dit betekent dat veel partijen, ook binnen gemeenten, belang hebben bij dit gebied; als gebruiker, als beheerder, als ontwikkelaar, als beschermer, bevoegde overheid of uitvoerder. In deze bijeenkomst van het Erfgoedteam onderzoeken we hoe we kunnen samenwerken aan het behoud, de bescherming en het zichtbaar maken van het archeologisch erfgoed in combinatie met de andere belangen.

Programma

Ontvangst en korte voorstelronde o.l.v. voorzitter Marjorie Verhoek

Erfgoed en natuurbeheer in het Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheerder GNR

Aardkundige monumenten in de praktijk
Adriaan As, toezichthouder Provinciale Milieuverordening

De rol van de gemeente
Annette Koenders, Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed gemeente Hilversum

Discussie o.l.v. Marjorie Verhoek

Aanmelden uiterlijk 15 oktober 2018 via info@steunpunterfgoednh.nl.
Organisatie Monica Dütting 06- 2113 4775 / 0251-674666

De volgende bijeenkomst van het Erfgoedteam vindt plaats op woensdag 14 november 2018 van 10-12 uur
en gaat over het interieur bij een functiewijziging van een monument

Foto Credit

Ga naar de bovenkant