Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

Laden Evenementen
Erfgoedteam: Bodemdaling
Erfgoedteam: Bodemdaling

Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

Nu het Klimaatakkoord is ondertekend, is het alle hens aan dek om de energieambities waar te maken. Provincie Noord-Holland is dit voorjaar gestart met de Regionale Energiestrategieën (RES). Tijdens werkateliers en expertsessies zijn principes en aandachtspunten vastgelegd die nodig zijn om de ambities voor 2030 en 2050 te laten slagen. Per deelregio is een inventarisatie opgesteld met de energetische mogelijkheden, landschappelijke karakteristieken en ruimtelijke beperkingen. Meer informatie vindt u hier: [link].

Vanaf oktober 2019 gaan de deelregio’s zelf aan de slag met de lokale invulling van de Regionale Energiestrategieën. Dit is het moment waarop wij als erfgoedprofessionals aan de energietafel moeten komen.

Programmamanager Odile Rasch (provincie Noord-Holland) praat ons bij over het traject van de Regionale Energiestrategieën. Monica Dütting (Steunpunt M&A Noord-Holland) belicht kort de impact van diverse energiesystemen op het ondergrondse erfgoed en het cultuurlandschap.

Daarna gaan we met elkaar in discussie: Welke aanknopingspunten liggen er voor erfgoed binnen en buiten het RES-traject? Waar moeten we op letten? Hoe en waar regelen we straks omgang, inpassing, beheer en behoud van erfgoed? Hoe bereiken we dat archeologie en cultuurlandschap voldoende worden meegewogen? En de meerwaarde van erfgoed, is daar ook ruimte voor?

Programma

10.00 – 10.05             Ontvangst door de voorzitter

10.05 – 10.15             Korte voorstelronde

10.15 – 10.45             Regionale Energiestrategieën
Odile Rasch, provincie Noord-Holland

10.45 – 11.15              De gevolgen van energiekeuzes voor archeologie en cultuurlandschap
Monica Dütting, Steunpunt M&A Noord-Holland

11.15 – 11.45             Aan tafel!
Discussie over energiestrategieën, archeologie en cultuurlandschap o.l.v. de voorzitter

11.45 – 12.00              Afsluiting

Locatie De Duynkant, Castricum [LET OP: dit is een gewijzigde locatie.]

Tijd donderdag 26 september 2019 10.00 -12.00 uur

Aanmelden graag voor 24 september via info@steunpunterfgoednh.nl.

Organisatie Monica Dütting 06- 2113 4775 / 0251-674666; m.dutting@nmferfgoedadvies.nl

(Beeldverantwoording: Daniel Nicolas)

Ga naar de bovenkant