Erfgoed in de Omgevingsvisie

Laden Evenementen

De omgevingsvisie en het omgevingsplan gaan op een integrale en uitnodigende wijze de ruimtelijke kwaliteit regelen. Voor het erfgoed een kans om zichtbaar onderdeel uit te maken van de integrale afweging rondom de kwaliteit van de leefomgeving. Er leven nog veel vragen over hoe dit aan te pakken maar 2021, de deadline voor de inwerkingtreding van de omgevingswet, komt snel dichterbij. Reden voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om kennis en ervaring te bundelen tijdens deze cursus voor ambtenaren erfgoed, monumenten, ruimte en aanverwante velden.

Tijdens deze cursus gaan we in op erfgoed in de omgevingsvisie. Hoe kan je erfgoed op een goede manier in de omgevingsvisie opnemen en hoe kan je dat aanpakken? Wat moet daarvoor gebeuren? Hoe zorg je ervoor dat je tijdig met de juiste mensen om tafel zit? Wie betrek je hierbij en hoe kan je belanghebbenden benaderen? Diverse erfgoedspecialisten helpen mee om deze vragen te beantwoorden, zodat u op effectieve wijze onderdeel bent van het proces.

Meld u hier aan

Programma
12:30 Inloop met koffie en thee

13:00 Welkom
Jef Mühren (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland)

Introductie erfgoed in de omgevingsvisie: het proces
Gerda de Bruijn (beleidsmedewerker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De provincie en de omgevingsvisie
Ton Bossink (projectleider omgevingsvisie, Provincie Noord-Holland)

15:00-15:30 pauze

Erfgoed in de omgevingsvisie: de kernkwaliteiten
Edwin Raap (projectleider Landschap Noord-Holland)

Workshop over kernkwaliteiten
Edwin Raap (projectleider Landschap Noord-Holland) en Jeroen Zomer (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland)

Afsluiting
17:00-17:30 Borrel

Ga naar de bovenkant