Een vervolg op kerkenvisies

Laden Evenementen
Locatie

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond, Meerstraat 62, 1941 JD in Beverwijk.

Programma

Veel gemeenten werken aan een kerkenvisie of hebben deze recent laten vaststellen. De ambities in kerkenvisies variëren van ruimtelijke opgaven, verduurzamingsambities tot doelen op sociaal maatschappelijk vlak. Hoe gaan gemeenten hier invulling aan geven en wat is de rol van kerkeigenaren hierin? Tijdens deze bijeenkomst vertellen drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan:

  • Het sociaal maatschappelijk belang van kerken, Jorien Kranendijk (Programmaleider kerkenvisies, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • Duurzaamheidsfonds gemeente Koggenland, Rick Beugels (Projectleider duurzaamheid en milieu gemeente Koggenland)
  • Kerkenvisies in het Omgevingsplan, Kim Zweerink (Programmaleider Omgevingswet Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Daarna kunt u kiezen voor deelname aan één van de werksessies over het vervolg van kerkenvisies:

Werksessie 1: Kerkenwerk is mensenwerk
Kerken vervullen een belangrijke sociaal maatschappelijke functie, óók voor mensen die geen lid zijn van de kerk. Denk aan armenzorg, eenzaamheidsbestrijding en integratie. Wat gebeurt er al een kerk de deuren moet sluiten? Hoe wordt hier in jouw kerkenvisie over nagedacht en welke oplossingen worden aangedragen? Tijdens deze werksessie denken we na over het sociaal maatschappelijk belang van kerken en de opgaven voor de toekomst.

Werksessie 2: Duurzame kerken
Duurzaamheid is een hot topic, ook voor kerken. Moet het hele gebouw verduurzaamd worden of is dat niet haalbaar en wellicht niet zinvol? Is een box-in-box constructie passender? Hoe duurzaam zijn de kerken in jouw gemeente en hoe kan de gemeente de verduurzaming van kerken stimuleren en ondersteunen?

Werksessie 3: Het omgevingsplan als instrument voor de ruimtelijke opgave van kerkenvisies
Wat is het ruimtelijk belang van kerken? Gaat dit vooral om monumentale architectuur of spelen stedenbouw en verdeling van functies ook een rol? Hoe kan het omgevingsplan ingezet worden om de ruimtelijke waarde van kerken te beschermen of zelfs te versterken? Tijdens deze werksessie denken we na over de kerk in zijn omgeving en de vertaling richting het omgevingsplan.

Nieuwsgierig naar dit onderwerp? Lees dan onze nieuwe Handreiking Van kerkenvisie naar omgevingsplan.

Kerkeigenaren welkom

Kerkeigenaren en/of bestuurders zijn van harte welkom, deze uitnodiging mag daarom doorgestuurd worden naar de kerkeigenaren in jouw gemeente. In verband met een beperkt aantal deelnemers is aanmelden verplicht. Meld je dus snel aan.

(Beeldverantwoording: Ruinekerk Oude Niedorp, MOOI Noord-Holland)

Ga naar de bovenkant