Duurzaam Erfgoed Congres 2019

Laden Evenementen
Lees het verslag van deze bijeenkomst

Duurzaam Erfgoed Congres 2019 – “Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw”

Energietransities hebben het Noord-Hollandse landschap door de eeuwen heen beïnvloed, met prachtig erfgoed tot gevolg. Nu de klimaatdoelen zijn gesteld en duurzaamheid volop in de belangstelling staat, is het tijd voor de volgende stap. Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni 2019 in de Centrale Markthal in Amsterdam bespreken we de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie. Doe mee en draag bij aan een goede voedingsbodem voor Hollandse Meesters van de Groene Eeuw! En archeologische bodemschatten? Kortom, er is veel te bespreken. Tijd voor het Duurzaam Erfgoed Congres 2019!

Programma

De Groene Eeuw betekent groots denken, maar klein (en groot) doen. In de voormalige Centrale Markthal – ooit bedoeld voor de handel in groente en fruit, tegenwoordig in eigendom van BOEi -, organiseren wij dit congres over toekomstgericht verduurzamen, met onder andere:

  • College Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft;
  • 12 breakout sessies over archeologie, landschap, monumenten, innovatieve oplossingen en voorbeeldprojecten;
  • De Stadsastronauten: ‘Doe-het-zelf ruimtevaarders’ op zoek naar het allergrootste in het allerkleinste. Ideaal en werkelijkheid samengebracht in een voorzichtig pleidooi voor meer geloof in de toekomst. Voor onszelf maar vooral voor wie er nog komen.
Voor wie en aanmelden

Dit symposium is speciaal voor alle partijen betrokken bij het verduurzamen van erfgoed: overheden, architecten, erfgoed professionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers. Wissel kennis uit, raak geïnspireerd en versterk uw netwerk. Aanmelden kan via onderstaande knop!

Aanmelden
Breakout sessies

1. Erfgoed en Energiestrategie: een goed samenspel
Wat kan en mag? En wat is absoluut onbespreekbaar? Tijdens deze sessie wordt de discussie gevoerd over de rol van erfgoed in de regionale energiestrategie van Noord-Holland Noord.

2. Bodemdaling in Veengebieden
Pompen of verzuipen? Of zijn er een andere oplossingen? De discussie over de rol van erfgoed bij de transitie van de veengebieden vormt de basis van deze sessie.

3. Het verleden is niet passé
Laat u inspireren om te kiezen voor het verleden in uw plannen voor de toekomst! Een informatieve sessie waarin de wisselwerking van archeologie en cultuurlandschap op de voorgenomen energietransitie ter discussie wordt gesteld.

4. Energiemethodes Fryslân
Een workshop waarin u kennis maakt met de Energiemix methode en de Zonnetafels. Twee werkwijzen ontwikkeld door de Provincie Friesland en Energiewerkplaats Fryslân voor lokale initiatiefgroepen en overheden. Alle partijen gaan om tafel om energie-initiatieven verder te brengen vanuit verschillende belangen en met aandacht voor technische, sociale en ruimtelijke impact en kwaliteit.

5. Duurzaam Waardevol
Zonder draagvlak voor verduurzaming gaat het behalen van de klimaatdoelstellingen knap lastig worden. ’Zonder ruimtelijke kwaliteit geen draagvlak’, is ons pleidooi. In deze workshop leert u over het samenbrengen van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en duurzaamheid in gemeentelijk beleid.

6. Routekaart Verduurzaming Monumenten
In deze sessie wordt het doel van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving uiteen gezet aan de hand van ervaringen uit de praktijk. Ook monumenten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

7. Duurzame transitie Centrale Markthal
Ook in de groene eeuw wordt er volop herstemd, dit keer wel met eigentijdse accenten! Niet alleen een nieuwe functie, maar ook een positieve bijdrage aan de klimaatambities. U krijgt de kans om een duurzaam ontwerp te maken en daarmee de Centrale Markthal de groene eeuw in te Loodsen.

8. Lancering De Groene Menukaart
Met De Groene Menukaart wordt kennis over het verduurzamen van unieke historische gebouwen gebundeld en inzichtelijk gemaakt. Tijdens de sessie wordt het platform gelanceerd en komen concrete voorbeeldprojecten aan bod.

9. No regret: verduurzaming van historische panden in de praktijk 
Vanuit de regionale VNG-aanpak nemen wij u  mee langs een serie concrete oplossingen en projecten die zijn uitgevoerd in Noord-Holland.

10. Op de zeepkist: drie pitches van inspirerende, verduurzaamde projecten
Benieuwd naar de mogelijkheden voor verduurzaming van pand, gebied en landschap? Kom luisteren naar pitches over de Blokhuispoort in Leeuwarden, ‘Green Light District’ en verduurzaming in relatie tot landschap.

11. Hollandse Meesters van de Groene Eeuw
De groene eeuw heeft ook meesters nodig. De school van Roosegaarde en consorten, mensen die techniek combineren met design. In deze sessie dagen wij u uit om op een andere manier naar de duurzaamheidsopgave te kijken. Wie treedt er mee in de voetsporen van Rembrandt?

12. Expeditie Markthal
De Centrale Markthal is al bijna een eeuw lang het centrum van de Amsterdamse voedselketen en aanjager van de toonaangevende voedselcultuur in de hoofdstad. Het gesloten bastion zal na restauratie en herbestemming door BOEi dienst gaan doen als ‘hub voor foodpioniers’ en wordt opengesteld voor de stad en haar inwoners. Tijdens een rondleiding leert u meer over verleden en toekomst van het unieke rijksmonument.

Aanmelden
Ga naar de bovenkant