Basismodules voor niet-erfgoedambtenaren

Laden Evenementen

Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid

Steeds meer ambtenaren zijn betrokken bij erfgoed in de gemeente. Dit is het gevolg van het integrale werken en van de toenemende aandacht voor erfgoed. Bij het opstellen van een omgevingsvisie, aan de omgevingstafel of bij planvorming komt erfgoed aan bod. Ambtenaren van de verschillende beleidsvelden zitten hier bij elkaar, denk bijvoorbeeld aan recreatie, toerisme, vergunningverlening, groenvoorziening en ruimtelijke ordening. Voor een succesvolle samenwerking en een goede totstandkoming en implementatie van beleid is daarom een breed gedragen erfgoedbesef belangrijk. Maar als erfgoed niet je specialisatie is, waar kun je dan aan denken?

Basismodule erfgoed

Speciaal voor niet-erfgoedambtenaren presenteert Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland in twee online sessies de basis van erfgoed in de gemeente. We praten je bij over hoe en wanneer erfgoed aan de orde komt in ruimtelijke ontwikkelingen, wat de mogelijkheden zijn en waar kansen liggen. Gebouwd erfgoed, archeologie, cultuurlandschap en natuurlijk de Omgevingswet komen hierbij aan de orde.

Tijdens de eerste sessie maak je kennis met gebouwd erfgoed en de Omgevingswet: wat zijn de mooiste monumenten van Noord-Holland, hoe beoordeel je een vergunningaanvraag voor monumenten, en hoe geef je erfgoed een plek in de omgevingsvisie?

De tweede sessie gaat over cultuurlandschap en archeologie: hoe is het Noord-Hollandse landschap ontstaan, wat betekenen de bijzondere provinciale landschappen voor jouw gemeente, wat verstaan we onder archeologisch erfgoed in Noord-Holland en hoe ga je hier mee om?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Klik hier voor het programma van 13 juni.

Programma

Dit is een online bijeenkomst. Na aanmelding wordt de link toegestuurd, voorafgaand aan de bijeenkomst.

Datum: 1 juni 2022 van 09.30 tot 11.00 uur

Sprekers:

  • Gebouwd erfgoed – Marrit van Zandbergen
  • Omgevingswet – Kim Zweerink

Heb je specifieke vragen of casuïstiek die je voor zou willen leggen? We horen het graag. Stuur je e-mail aan info@steunpunterfgoednh.nl. Of neem contact op via ons loket.

(Beeldverantwoording: André Russcher)

Let op! Deze bijeenkomst vindt zeer binnenkort plaats. Heb je je nog niet opgegeven en wil je dat alsnog doen? Stuur dan een e-mail naar info@steunpunterfgoednh.nl om de deelnamelink te ontvangen.

Ga naar de bovenkant