Basismodules voor niet-erfgoedambtenaren

Laden Evenementen
Aanmelden

Basismodule 2: Erfgoed beleven

Een gevolg van de invoering van de Omgevingswet en het daaraan gekoppelde integrale te werken, is dat steeds meer ambtenaren betrokken zijn bij erfgoed in de gemeente. Bij het opstellen van een omgevingsvisie, aan de omgevingstafel of bij planvorming komt erfgoed aan bod. Ambtenaren van de verschillende beleidsvelden zitten hier bij elkaar (recreatie, toerisme, vergunningverlening, groenvoorziening, RO etc.). Voor een succesvolle samenwerking en een goede totstandkoming en implementatie van beleid is daarom een breed gedragen erfgoedbesef belangrijk. Maar als erfgoed niet je specialisatie is, waar kun je dan aan denken?

Twee modules, twee sessies

Speciaal voor niet-erfgoedambtenaren presenteert Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland in online modules de basis van erfgoed in de gemeente. Daarin komen vragen aan de orde als ‘wat is erfgoed’, ‘waarom willen we daar goed voor zorgdragen’, ‘welke instrumenten hebben we daarvoor’, ‘wat zijn de kansen en mogelijkheden’ en ‘hoe pakken we dit aan’?

Op 1 en 13 juni stonden erfgoed in ruimtelijk beleid centraal. Op 24 oktober bespreken we de rol van erfgoed in vraagstukken over participatie en het uitdragen van erfgoed. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

In de twee sessies praten we je bij over hoe en wanneer erfgoed aan de orde komt in ruimtelijke ontwikkelingen, wat de mogelijkheden zijn en waar kansen liggen. Gebouwd erfgoed, archeologie, cultuurlandschap en natuurlijk de Omgevingswet komen hierbij aan de orde.

Programma

Het programma volgt, maar je kunt je met het onderstaande formulier alvast kosteloos aanmelden voor 24 oktober.

Heb je specifieke vragen of casuïstiek die je graag voor zou willen leggen? We horen het graag en komen graag in contact. Stuur je e-mail aan info@steunpunterfgoednh.nl. Of neem contact op via ons loket.

(Beeldverantwoording: André Russcher)

Inschrijven Basismodules voor niet-erfgoedambtenaren

Ga naar de bovenkant