Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

Laden Evenementen

Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

In 2022 wordt de omgevingswet van kracht. In deze wet, en de onderliggende omgevingsvisies, zal ook archeologie een plek krijgen. Het opstellen van deze visie en het daarop volgende omgevingsplan, vereist een integrale aanpak, waarin veel verschillende partijen moeten samenwerken.

Het gezamenlijke doel is om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden en versterken. Maar hoe bereik je dat? En hoe verwerk je archeologie hierin? Hoe breng je het ondergrondse erfgoed toch onder de aandacht?

In het ‘Erfgoedteam Archeologie in de Omgevingswet’ worden deze punten en meer ter discussie gesteld, en stellen we de vraag:

Hoe breng je het belang van archeologisch erfgoed als factor van omgevingskwaliteit onder de aandacht?

Stel gerust vragen – stuur ze vooraf op
Wij verzoeken je om eventuele vragen vooraf aan ons op te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Erfgoedteam Archeologie in de Omgevingswet’ naar info@steunpunterfgoednh.nl.

Programma

09.15 Inloop

09.30 Welkom (Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedteam)

09.40 Archeologie en de Bruidsschat (Femke Hogenboom, Omgevingsdienst Regio Utrecht)

10.00 Rondvraag

10.10 Pauze

10.20 Vraaggesprek (Marjolein Kerkhof, gemeente Delft)

10.40 Discussie: Hoe breng je het belang van archeologisch erfgoed als factor van omgevingskwaliteit onder de aandacht?

11.00 Einde

Aanmelden
Deze bijeenkomst is voorbij

Aanmelden
Beeldverantwoording: Archeologische wijkpark in Broekpolder – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / DG2007_0338
Ga naar de bovenkant