Erfgoedteam: Groen erfgoed 20 september 2017

De bijeenkomst ging van start met een rondgang door de tuin van kasteel Assumburg. Deze tuin is na jaren van achterstallig onderhoud op basis van tuinhistorisch onderzoek gereconstrueerd. De gemeente Heemskerk heeft de tuin na een lang voortraject aangewezen als gemeentelijk monument. De recente aanwijzing vormde de aanleiding om het onderwerp Groen Erfgoed op de agenda van het Erfgoedteam te zetten. Hoe komt een dergelijke reconstructie tot stand en hoe kun je het groene erfgoed als gemeente beschermen? Aan deze vraagstelling kleeft ook een meer principieel vraagstuk: verdient een reconstructie een monumentale status, en wat is de reden om dat instrument hier in te zetten?

(Beeld: Johan Bakker)

Download