Vervolg unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven

In 2017 startte een unieke samenwerking in de archeologische sector als het gaat om het verbeteren van gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaarten. Het doel van de samenwerking is het opstellen van een Handleiding waaruit duidelijk moet blijken aan welke (minimum-)eisen een gemeentelijke archeologische kaart in de toekomst moet voldoen.