Erfgoedteam

 

De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.

Om dit invulling te geven ondernemen we elk jaar tal van activiteiten en proberen alle erfgoed-vragen die uit gemeenten komen te beantwoorden. Daarbij zullen wij onze deskundige, onafhankelijke adviseurs met enige regelmaat inschakelen en/of uitnodigen. Het Erfgoedteam heeft als taak om – anders dan binnen het reguliere, betaalde vergunningentraject – actuele vraagstukken te agenderen en ambtenaren op weg te helpen bij complexe vraagstukken die vaker terugkeren. Het Erfgoedteam stelt op basis van een case een actueel erfgoedthema aan de orde tijdens een vergadering of excursie, en publiceert hierover ten behoeve van alle Noord-Hollandse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invloed van de energietransitie op het cultuurlandschap en monumenten, de samenhang tussen ondergronds en bovengronds erfgoed of de gevolgen van massatoerisme voor erfgoed. Afhankelijk van het thema wordt een relevante specialist of belanghebbende bij de bijeenkomst uitnodigd, naast de ambtenaren van de gemeenten waar het thema speelt. Het Erfgoedteam bestaat uit de leden van de MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie, archeologe Monica Dütting en een vertegenwoordiging van de provincie en de RCE. Ana van de Mark is de coördinator van het Erfgoedteam.

Misschien speelt er in uw gemeente een thema dat u wilt agenderen? Neem in dat geval contact op met Ana van der Mark via de Loket-pagina. Wellicht dat de thema’s van voorgaande bijeenkomsten ook interessant zijn voor uw gemeente. Bekijk de verslagen en blogs in de Kennisbank.
Vanaf 2018 heeft het Erfgoedteam ook een spreekuur. Bekijk de pagina Spreekuur voor meer informatie.

Erfgoedteam berichten in de Kennisbank