Erfgoedteam

 

De missie van het Steunpunt is gemeenten helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.

Het Erfgoedteam heeft als taak om – anders dan binnen het reguliere, betaalde vergunningentraject – actuele vraagstukken te agenderen en ambtenaren op weg te helpen bij complexe vraagstukken die vaker terugkeren. Het Erfgoedteam stelt op basis van een case een actueel erfgoedthema aan de orde tijdens een vergadering of excursie, en publiceert hierover ten behoeve van alle Noord-Hollandse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invloed van de energietransitie op het cultuurlandschap en monumenten, de samenhang tussen ondergronds en bovengronds erfgoed of de gevolgen van massatoerisme voor erfgoed. Afhankelijk van het thema wordt een relevante specialist of belanghebbende bij de bijeenkomst uitgenodigd, naast de ambtenaren van de gemeenten waar het thema speelt. Het Erfgoedteam bestaat uit de leden van de MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie, archeologe Annika Blonk-van den Bercken en een vertegenwoordiging van de provincie en de RCE. Reinier Mees is de coördinator van het Erfgoedteam.

Misschien speelt er in uw gemeente een thema dat u wilt agenderen? Neem in dat geval contact op met Reinier Mees. Wellicht dat de thema’s van voorgaande bijeenkomsten ook interessant zijn voor uw gemeente. Bekijk de verslagen en blogs hier onder en in de Kennisbank.

Contact met Reinier Mees

Erfgoedteam berichten in de Kennisbank