Archief Bijeenkomsten

Bekijk hier welke bijeenkomsten het Steunpunt Monumenten & Archeologie in het verleden organiseerde.

Terug naar actuele bijeekomsten

Duurzaam Erfgoed Congres 2019

Op donderdag 6 juni organiseert het Steunpunt i.s.m. provincie Noord-Holland, BOEi en De Groene Grachten het Duurzaam Erfgoed Congres 2019: van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw!

Historische verenigingen, gemeenten en de Omgevingswet

Op 27 mei 2019 organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een bijeenkomst over de Omgevingswet voor historische verenigingen en gemeenten.

Erfgoedteam: Post ’65

Op woensdag 22 mei organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam bijeenkomst over architectuur uit de periode 1965-1990.

Cursus Erfgoed in de Omgevingswet i.s.m. RCE

Op 14 mei 2019 organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland samen met de RCE een cursus over Erfgoed in de Omgevingswet.

Netwerkbijeenkomst

Op 16 april organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk.

Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek: nut en noodzaak

Op woensdag 27 maart organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam bijeenkomst over bouwhistorisch onderzoek: nut en noodzaak.

Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

Op de avond van 7 maart 2019 organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland Het Noord-Hollands Erfgoeddebat voor bestuurders.

Netwerkbijeenkomst

Op 28 februari organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een netwerkbijeenkomst.

Erfgoedteam: Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950)

Op donderdag 14 februari organiseert het Steunpunt een nieuwe Erfgoedteam bijeenkomst over Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950).

Erfgoedteam – Collectieve verduurzamingsoplossingen

De spraakmakende vorige editie van het Erfgoedteam krijgt een vervolg. Thema: collectieve verduurzamingsoplossingen voor monumenten.

Overhandiging archeoglossy Noordelijk Duingebied

Op vrijdag 7 december presenteert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied.

Atelier landschap, erfgoed en water: Integrale ontwerpopgaven in het waterbeheer

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie organiseert het steunpunt een bijeenkomst over de landschappelijke en erfgoed in de ruimtelijke planvorming.

Erfgoedteam: Historische Interieurs, hoe bewaar je ze voor de toekomst?

Wat is het beleid van de overheid inzake monumentale interieurs? Hoe kan je als ambtenaar opereren als er bijvoorbeeld een woning te koop staat waarin zich nog een historisch interieur bevindt?

Expeditie Oer-IJ: Een inspiratiebijeenkomst over de toekomst van het Oer-IJ gebied

Steunpunt Monumenten en Archeologie organiseert Expeditie Oer-IJ: Een inspiratiebijeenkomst over de toekomst van het Oer-IJ gebied

Actualiteiten & Ontwikkelingen Noord-Holland

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in diverse provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie.

Erfgoedteam: Archeologie in ’t Gooi

Hoe kunnen we samenwerken aan het behoud, de bescherming en het zichtbaar maken van het archeologisch erfgoed in combinatie met de andere belangen?

Erfgoed in de Omgevingsvisie

Tijdens deze cursus gaan we in op erfgoed in de omgevingsvisie. Hoe kan je erfgoed op een goede manier in de omgevingsvisie opnemen en hoe kan je dat aanpakken?

De Nationale Archeologiedagen 2018

De drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken.

Erfgoedteam: Zonnepanelen in beschermde gezichten

Deze bijeenkomst gaat dieper in op zonnepanelen in beschermde (erfgoed) gezichten.

Dag van de Herbestemming

Hoe ga je slim om met de tijd, energie en kennis die buurtbewoners in hun omgeving willen steken? Hoe benader je eigenaren van potentiele monumenten? Lees hier meer over de Dag van de Herbestemming 2018.

Erfgoedteam: Archeologievriendelijk bouwen

Steeds vaker komt de vraag binnen bij gemeenten of er in archeologisch waardevolle gebieden gebruik kan worden gemaakt van heipalen, als een vorm van archeologievriendelijk bouwen.

Spreekuur

Aansluitend aan de themabijeenkomst van het Erfgoedteam vindt er altijd een Spreekuur waar u met al uw vragen over erfgoed terecht kunt.

Erfgoedteam: Herbestemming in de praktijk

Deze erfgoedteambijeenkomst heeft als thema: herbestemming in de praktijk.

De Grote Stolpendag

De Grote Stolpendag: een inspirerende middag met allerlei betrokken partijen, met als doel het belang van het behoud van de stolp te benadrukken.

Ronde Tafelgesprek Noord- en Zuid-Kennemerland

Met belanghebbenden wordt gediscussieerd over het archeologische beleid, en welke bijdrage kan archeologie hebben voor benutten en beleven van identiteit, toerisme, recreatie en economische initiatieven.

Geannuleerd: Erfgoedteam: Natuurontwikkeling en beheer archeologisch erfgoed

Door onvoorziene omstandigheden gaat de erfgoedteam bijeenkomst van 13 juni niet door. Het thema natuurontwikkeling en beheer archeologisch erfgoed zal in het najaar worden geagendeerd.

Inspiratiedag Archeologie Noord-Holland

Tijdens de jaarlijkse inspiratiedag archeologie ondersteunt het Steunpunt gemeenten bij het organiseren van activiteiten.

Spreekuur

Elke erfgoedteam bijeenkomst van 13.00-13.00 uur is er een spreekuur.

Themabijeenkomst Erfgoedteam: Het restauratieambacht

Tijdens deze themabijeenkomst van het Erfgoedteam wordt aandacht besteed aan het belang van het ambacht bij restauratieopgaven.

Themabijeenkomst Erfgoedteam – Religieus erfgoed III

Het derde deel van de erfgoedteam reeks religieus erfgoed.

Netwerkbijeenkomst West-Friesland

Tijdens de netwerkbijeenkomst in West-Friesland komt vooral de leidraad ter sprake.

Overhandiging archeoglossy Waterland

Op donderdag 15 maart ontvangen Laura Bromet, wethouder van gemeente Waterland, Hans Krieger, wethouder van gemeente Purmerend en wethouder Aagje Zeeman van gemeente Beemster het eerste exemplaar van de archeoglossy over Waterland.

Netwerkbijeenkomst regio Kennemerland

De netwerkbijeenkomst voor regio Kennemerland vindt plaats bij de ruine van Huys Egmont.