Bijeenkomsten 2018-03-27T23:23:58+00:00

Bijeenkomsten

Voor ambtenaren erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening organiseert het Steunpunt diverse bijeenkomsten waarin onderwerpen ter sprake komen uit de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid uw regionale netwerk te versterken om te profiteren van onze en elkaars kennis, ervaring en visie.

Op zoek naar voorgaande bijeenkomsten?

Inspiratiedag Archeologie Noord-Holland

Tijdens de jaarlijkse inspiratiedag archeologie ondersteunt het Steunpunt gemeenten bij het organiseren van activiteiten.

Erfgoedteam: Natuurontwikkeling en beheer archeologisch erfgoed

Tijdens deze erfgoedteam bijeenkomst staat natuurontwikkeling en archeologie centraal.

Ronde Tafelgesprek Noord- en Zuid-Kennemerland

Met belanghebbenden wordt gediscussieerd over het archeologische beleid, en welke bijdrage kan archeologie hebben voor benutten en beleven van identiteit, toerisme, recreatie en economische initiatieven.

Grote Stolpendag

De Grote Stolpendag: een inspirerende middag met allerlei betrokken partijen, met als doel het belang van het behoud van de stolp te benadrukken.

Erfgoedteam: Herbestemming in de praktijk

Deze erfgoedteambijeenkomst heeft als thema: herbestemming in de praktijk.

Spreekuur

Aansluitend aan de

De Nationale Archeologiedagen 2018

De drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken.

Tags