Bijeenkomsten

Voor ambtenaren erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening organiseert het Steunpunt diverse bijeenkomsten waarin onderwerpen ter sprake komen uit de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid uw regionale netwerk te versterken om te profiteren van onze en elkaars kennis, ervaring en visie.

Archief bijeenkomsten
Erfgoedteam
Netwerkbijeenkomsten
Expertmeeting