Over Sanne van Zoest

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Sanne van Zoest has created 53 blog entries.

Erfgoed is van iedereen – Ontmoet Rosan Kocken

Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport, Cultuur en erfgoed. Rosan gelooft dat de wereld, duurzamer, gezonder en inclusiever kan, ook voor erfgoed ziet zij kansen. Welke dat zijn lees je hier.

Meerstemmigheid in gemeentelijk erfgoedbeleid

Gemeentelijk erfgoedbeleid gaat niet om de bescherming en benutting van erfgoed alleen. Ook diversiteit en inclusiviteit zijn thema’s die doorwerken in de werkpraktijk. Een aantal praktische tips. 

Aangewezen als monument: stadhuis van Hoorn

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland doet onderzoek naar inclusiviteit in relatie tot erfgoed. Door de verschillende waarden die mensen aan plekken en gebouwen toekennen zichtbaar te maken, kunnen wij die waarden ook beter beschermen. Lees meer!

Naar een inclusieve erfgoedpraktijk

Het Steunpunt is een project gestart dat als doel heeft om gemeenten in Noord-Holland te ondersteunen bij het zetten van een stap richting een inclusievere erfgoedpraktijk. Als startpunt van het project heeft stagiair Bram Kuiper onderzoek gedaan naar inclusiviteit en participatie in relatie tot erfgoed. Lees het onderzoek hier.

Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

Op woensdag 22 juni 2022 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam wederom in de open lucht plaats. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan het prijswinnende Bijzonder Provinciaal Landschap de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel, waar thema’s als klimaatadaptatie, gebouwd erfgoed en (Joods) funerair erfgoed samen komen. We stonden op verschillende plekken stil bij actuele ontwikkelingen in het landschap en wat die betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

Ga naar de bovenkant